15 C
De Bilt

Dagopvang LPS-KOM heeft per 23 december geen huurontruimingsbescherming meer na uitspraak rechter

Op 26 oktober heeft de rechter uitgesproken dat de huurontruimingsbescherming voor LPS-KOM vervalt per 23 december aanstaande. Dit betekent dat de dagopvang van LPS-KOM na die datum geen gebruik meer mag maken van de ruimte in Brede School Borgvliet. De gemeente Bergen op Zoom is dus door de rechter in het gelijk gesteld.

Het gaat hier om een langlopende kwestie (vanaf 2014 worden er gesprekken gevoerd) waar nu een duidelijke uitspraak over is. De rechter bevestigt dat het huurcontract voor bepaalde tijd met LPS-KOM terecht is geëindigd. De ruimte die nu wordt gebruikt voor dagopvang, komt na deze uitspraak vrij voor basisonderwijs. In deze beschikbare lokalen kunnen vervolgens leerlingen van vrijeschool De Zeeridder worden gehuisvest die nu in noodlokalen les krijgen.

Brede School Borgvliet

Het gebouw Brede School Borgvliet is in 2012 gebouwd en bood verschillende organisaties onderdak: basisschool Het Palet, kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang, het Centrum voor Jeugd en Gezin en het consultatiebureau (TWB). De Lowys Porquin Stichting (LPS) voor onderwijs (basisschool Het Palet) is voor 30 procent eigenaar, de gemeente voor 70 procent. Alle gebruikers, met uitzondering van basisschool Het Palet, zijn gehuisvest in het eigendomsgedeelte van de gemeente, inclusief de (commerciële) dagopvang van LPS-KOM.

Sinds augustus 2020 is het gebouw mede ingezet als huisvesting voor basisschool De Zeeridder. Destijds heeft de gemeente hiervoor verschillende scenario’s uitgewerkt. Daarbij is ook rekening gehouden met alle belangen en het aflopende contract van Dagopvang LPS-KOM. Alle andere gebruikers van het gebouw zouden volgens de toenmalige planning daar gehuisvest kunnen blijven. Dagopvang LPS-KOM heeft hier niet aan mee willen werken. En omdat de gemeente wel een huisvestings-plicht heeft voor basisscholen, en niet voor de commerciële kinderopvang, heeft de gemeente stappen ondernomen om deze ruimte alsnog beschikbaar te krijgen voor basisschool De Zeeridder.

Uitspraak van de rechter

Het huurcontract voor bepaalde tijd met LPS-KOM was op 1 september 2021 formeel geëindigd. Zij had nu voor de tweede keer huurontruimingsbescherming aangevraagd. De rechter heeft geoordeeld dat deze op 23 december a.s. afloopt en dat LPS-KOM de ruimte moet verlaten. Bij de uitspraak stond niet meer ter discussie óf LPS-KOM de ruimte moest verlaten, maar wanneer. De rechter oordeelde dat het belang van de gemeente en basisschool De Zeeridder groter is dan dat van LPS-KOM (dagopvang).

Ook oordeelde de rechter dat de gemeente in dit langdurende proces zorgvuldig en volgens de algemene beginselen van behoorlijke bestuur, heeft gehandeld. Het college richt zich nu vooral op de uitwerking van de motie die vorige week raadsbreed is ingediend en is overgenomen. Deze gaat over een toekomstbestendige huisvesting voor de verschillende scholen in Bergen op Zoom. In het eerste kwartaal van 2023 krijgt de raad hierover een voorstel voorgelegd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio