9.6 C
De Bilt

Strijdig gebruik Villapark Panjevaart wordt beëindigd door gemeente Halderberge

In Villapark Panjevaart in Hoeven verblijven op dit moment vooral arbeidsmigranten, bewoners die er het hele jaar wonen en bewoners die recreatief een huisje bewonen. In de gebiedsvisie cluster Hoeven die in februari 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld, staat de ambitie om het toeristisch gebruik in dit recreatiecluster met onder andere het villapark, De Haspel en Bosbad Hoeven te versterken en te herstellen als dat nodig is. Permanente bewoning en bewoning door arbeidsmigranten is niet toegestaan volgens het bestemmingsplan. De gemeente Halderberge wil daarom een einde maken aan het strijdig gebruik. Zij wil de recreatieve functie van het park weer in ere herstellen.

Samen met een werkgroep vanuit de eigenaren is gewerkt aan een oplossing voor de huidige situatie van strijdig gebruik. Deze oplossingsrichting was het verkopen van alle recreatiewoningen aan één partij. De werkgroep heeft een potentiële koper aangedragen met interesse om de recreatiewoningen in fase 1 en 2 te kopen en voor 10 jaar te gebruiken voor de huisvesting van arbeidsmigranten. De afgelopen periode is door de gemeente samen met deze partij intensief gewerkt aan het verder uitwerken van deze oplossing, die aansluit bij de gebiedsvisie.

Villapark Panjevaart

De gesprekken tussen de gemeente Halderberge en de potentiële koper hebben helaas niet geleid tot het gewenste resultaat. De gemeente heeft enkele randvoorwaarden gesteld in deze gesprekken. Deze randvoorwaarden waren onder andere dat deze partij tenminste 90% van de recreatiewoningen van fase 1 en 2 op Villapark Panjevaart in eigendom zou krijgen. Dat is niet gelukt. Daarnaast blijkt dat de potentiële koper er niet in is geslaagd de financiering rond te krijgen.

Gemeente gaat plan voor handhaving opstellen.

Het niet bereiken van een oplossing betekent dat het college met een voorstel komt richting de gemeenteraad om de handhaving te gaan starten op Villapark Panjevaart. Er gaat gehandhaafd worden op het gebruik dat niet past binnen het geldende bestemmingsplan.

Het betekent verder dat het college aan de gemeenteraad vraagt om het voorstel, dat eerder naar de gemeenteraad is gestuurd over de aankoop van gronden, van de agenda te halen. Dit voorstel zou in de commissievergadering van 11 oktober besproken worden.

Alleen voor toerisme en recreatie

Bernd Roks, burgemeester gemeente Halderberge: “Als gemeente willen we Villapark Panjevaart inzetten waar het voor bedoeld is: voor toerisme en recreatie. We hoopten met een partij een oplossing te kunnen bereiken die ervoor ging zorgen dat we dat doel op de lange termijn zouden bereiken. Dat is helaas niet gelukt. Het betekent dat er nu een einde gaat komen aan het strijdige gebruik van het park volgens het bestemmingsplan. Onze inwoners mogen rekenen op onze inzet voor hun veiligheid. De tijd van gedogen is vervlogen.”

Thomas Melisse, wethouder recreatie gemeente Halderberge: “We gaan de komende periode aan de slag met een plan om het park weer geschikt te maken voor recreatie en aantrekkelijk te maken voor de toerist. Daar past huisvesting van arbeidsmigranten en permanente bewoning in ieder geval niet bij”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio