9.4 C
De Bilt

Gemeente Roosendaal presenteert Parkeervisie

Het Roosendaalse college van B&W heeft een Parkeervisie opgesteld en heeft deze vandaag aangeboden aan de gemeenteraad. Met deze visie wil het college richting geven aan het toekomstige parkeerbeleid, zodat dit aansluit op de ontwikkelingen en ambities van de gemeente.

De gemeente Roosendaal staat voor grote ruimtelijke uitdagingen en een transformatie van de openbare ruimte. Deze ontwikkelingen hebben een aanzienlijke impact op hoe we als gemeente omgaan met zowel het rijdende als het stilstaande verkeer, met name op het gebied van parkeren.

De ambities van de gemeente als het gaat om woningbouw, leefbaarheid en klimaatadaptatie vraagt om andere keuzes als het gaat om parkeren. Vanuit de visie wordt er gekeken naar vernieuwde parkeernormen en alternatieve vormen van vervoer.

“Het is noodzakelijk om anders te denken over (auto)verkeer, parkeren en de rol van alternatieven, zoals fietsen. Alleen op die manier kunnen wij de stad en haar dorpen bereikbaar en leefbaar houden”, deelt wethouder Vermeulen.

Parkeervisie Roosendaal

De gemeente Roosendaal heeft daarom een visie voor het parkeren ontwikkeld. Deze visie bevat de richtlijnen die verder worden uitgewerkt in een nieuw parkeerbeleid en geactualiseerde parkeernormen die passen bij de huidige tijd en die toekomstbestendig zijn. De visie richt zich op alle doelgroepen die nu en in de toekomst gebruik moeten maken van parkeervoorzieningen in onze gemeente, zoals bewoners, werknemers en bezoekers. Door op doelgroepenniveau te kijken wil de gemeente zo effectief mogelijk te voorzien in de beschikbare openbare ruimte en de behoefte van parkeren. Het belangrijkste uitgangspunt van de visie is dat zowel het stadscentrum van Roosendaal goed bereikbaar blijft als de leefbaarheid in alle wijken en dorpen verbetert.

Op donderdag 13 juli is de Parkeervisie met de gemeenteraad gedeeld. De Parkeervisie zal na het zomerreces in de commissie behandeld worden en wordt in de daaropvolgende raadsvergadering vastgesteld. Daarna zal worden gestart met de uitwerking van het nieuwe Parkeerbeleid en de opstelling van een nieuwe Nota Parkeernormen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio