7.7 C
De Bilt

Locatie Bozlust wordt tijdelijke tussenvoorziening voor vergunninghouders, Jacob Obrechtlaan 9 voor opvang Oekraïense vluchtelingen

Het college van de gemeente Bergen op Zoom heeft besloten om locatie Bozlust twee jaar in te zetten als tijdelijke tussenvoorziening voor vergunninghouders en de Jacob Obrechtlaan 9 als opvanglocatie voor 76 Oekraïense vluchtelingen. Hiermee neemt de gemeente haar bestuurlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid als het gaat om het huisvesten van vluchtelingen. Dit voorkomt extra druk op de reguliere woningmarkt.

De gemeente Bergen op Zoom heeft te maken met een taakstelling vanuit het Rijk als het gaat om vluchtelingenopgaven. Dat gaat om de regulier wettelijke taakstelling voor de huisvesting van 60 tot 80 vergunninghouders (voorheen statushouders), een opgave voor de opvang van 76 Oekraïners én een opgave tot het bieden van (crisis)noodopvang aan 85 vluchtelingen.

Ontlasten reguliere woningmarkt

Vergunninghouders zijn voormalig asielzoekers die het asielproces hebben doorlopen en al een verblijfsvergunning hebben. Zij hebben daarmee het recht op een woning in Nederland, in de gemeente waaraan zij zijn gekoppeld. Gemeentes moeten naar rato vergunninghouders huisvesten via de wettelijk opgelegde taakstelling. Het college wil voorkomen dat de druk op de reguliere woningmarkt stijgt en de wachtlijsten nog langer worden. Daarom neemt het college haar bestuurlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid en werkt zij mee aan het bieden van een oplossing.

Portefeuillehouder Joey van Aken: “Het college zet het voormalig politiebureau aan de Jacob Obrechtlaan alsnog in voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Een tijdelijke tussenvoorziening voor statushouders heeft het college gevonden op de locatie Bozlust. Hiermee ontlasten we de reguliere woningmarkt, nemen we onze verantwoordelijkheid en voldoen we aan onze taakstelling en tegelijkertijd aan de opgave voor Oekraïense vluchtelingen.”

Locatie Bozlust

De locatie Bozlust heeft 28 woonruimtes: 12 gezinshuisjes en 16 kamerappartementen waar ongeveer 80 personen gehuisvest kunnen worden. Deze locatie behoeft minimale aanpassingen om het geschikt te maken voor wonen.

Planning Bozlust

De planning is om de locatie Bozlust in november 2022 gereed te hebben voor de bewoning van de eerste vergunninghouders en uiterlijk half december 2022 in zijn geheel gereed te hebben. De locatie fungeert als tijdelijke huisvesting- of doorstroomlocatie voor vergunninghouders die in afwachting zijn van een reguliere huurwoning.

Handhavingstraject Bozlust

Met het besluit om Bozlust in te zetten als tussenvoorziening heeft het college ook besloten om het handhavingstraject i.v.m. illegale bewoning voor nu op te schorten. “Hier is voor gekozen omdat legalisatie van bewoning nu in zicht is en we de huidige bewoners een redelijke termijn willen geven om vervolghuisvesting te zoeken. We zijn met de eigenaar in gesprek over wat een redelijke termijn is. “

Jacob Obrechtlaan 9

De Jacob Obrechtlaan 9 wordt alsnog ingezet voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Deze wordt voor het einde van het jaar gereed gemaakt zodat hier in elk geval 76 Oekraïners kunnen worden opgevangen. Dit is de resterende opgave die de gemeente voor deze doelgroep heeft. De (al gedane) investeringen aan de Jacob Obrechtlaan worden bij gebruik voor deze doelgroep volledig door het Rijk vergoed.

“Om urgente doelgroepen te huisvesten, werken wij mee aan tijdelijke oplossingen”.

Wethouder Joey van Aken: “Dit besluit is in lijn met het bestuursakkoord ‘Samen Bergen verzetten’, waarin het volgende staat: ‘Om urgente doelgroepen te huisvesten, werken wij mee aan tijdelijke oplossingen’.

Voor Bergen op Zoom betekent dit dat we:

  1. Een tijdelijke oplossing bieden voor het huisvesten van vergunninghouders op de locatie Bozlust (Boslustweg 1);
  2. Opvang bieden aan 76 Oekraïners in het oud-politiebureau (Jacob Obrechtlaan 9), bovenop de eerdere opgave van 140 die opgevangen worden in Avondvrede (Bolwerk-Zuid 172);
  3. We op dit moment crisisnoodopvang bieden aan 85 asielzoekers in de Stoelemat (Westersingel 40).

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio