2.4 C
De Bilt

Steenbergen met vertrouwen de toekomst in

Steenbergen – Het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen heeft, met vertrouwen, op 5 oktober 2021 de begroting voor 2022 en de drie jaren daarna vastgesteld. In de begroting wordt duidelijk wat de plannen voor de komende vier jaar gaan kosten en of de gemeente financieel gezond is. De begroting straalt met een positief saldo van 1,2 miljoen euro voor 2022 vertrouwen uit voor de toekomst.

Begroting met een positief saldo

Financieel gaat het goed met Steenbergen. Doordat we extra geld gekregen hebben van het Rijk, (de belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente) staat er voor de komende vier jaar een positief saldo in de begroting. In 2022 een bedrag van ruim 1,2 miljoen en in 2025 bijna 1,5 miljoen. Toch is er ook reden tot zorg. Krook: “We merken dat de vraag naar zorg toeneemt en dat de tarieven in de zorg steeds hoger worden.

WMO

Daar hebben alle gemeenten mee te maken. Voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben we voor elk jaar 800.000 euro extra nodig. En of dat voldoende is weten we niet. Alles wat we nu zeker weten hebben we opgenomen in het huishoudboekje. Wat nog niet zeker is, staat in de begroting als risico omschreven. We vertrouwen er echter op dat onze financiële buffer groot genoeg is, om de risico’s op te kunnen vangen.”

Wat betekent het voor de portemonnee van onze inwoners?

Vorig jaar is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de gemeentelijke belastingen voor onze inwoners. Dat heeft voor een groot deel van de inwoners gezorgd voor lagere lasten. Krook: “we gaan onze uiterste best doen om de lasten laag te houden. Het onderzoek hiernaar loopt nog. In december doen we hiervoor voorstellen aan de gemeenteraad”.

Vertrouwen

De begroting straalt vertrouwen uit voor de toekomst. Er is de laatste jaren een stevige basis gelegd. Er liggen kansen voor de gemeente Steenbergen en die wil het college graag verzilveren. Wethouder Koos Krook: “we willen graag aan de slag met belangrijke thema’s zoals economie, recreatie en toerisme, bedrijventerreinen, duurzaamheid en het onderzoeken van mogelijkheden voor de aanleg van randwegen. Ook de nieuwe Omgevingswet komt eraan. In alle kernen liggen kansen en uitdagingen, die we graag samen met de gemeenschap willen aanpakken. Wij willen ruimte geven voor (lokale) initiatieven en inwoners betrekken bij het maken van de plannen. Zo kunnen we echt invulling geven aan de titel van de plannen: “Vitale kernen, vitale gemeente”.

Bijzonder jaar

In 2022 viert de gemeente Steenbergen feest. De stad Steenbergen bestaat 750 jaar en de gemeente Steenbergen bestaat 25 jaar. “Samen maken we geschiedenis” is de slogan voor het jubileumjaar. Het wordt een feest voor en door de gemeenschap. Op 20 november 2021 vindt de aftrap plaats met het evenement “Verenigd en Vereeuwigd”.

Ook staan de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. In maart 2022 kiezen de inwoners van Steenbergen een nieuwe raad. Daarmee breekt een nieuwe bestuursperiode aan. Krook: “met het raadsprogramma Aan de Slag! van 2019 hebben we een koers uitgezet die we graag willen voortzetten. We hebben hiermee een prima basis gelegd voor vertrouwen in de toekomst. We hebben met de stelpost “ambities uit de samenleving” de mogelijkheden om te investeren”. 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio