7.2 C
De Bilt

Verkeersonderzoek naar geluid en luchtkwaliteit op Dijkrand-Flintdijk-Onyxdijk

De gemeente Roosendaal gaat onderzoek doen naar de route Onyxdijk-Flintdijk-Dijkrand. Op verschillende locaties langs het tracé worden camera’s en meetapparatuur geplaatst om de effecten van de diverse voertuigen op het geluid en op de luchtkwaliteit te onderzoeken. Aanleiding hiervoor is de door de raad aangenomen motie Verbeteren verkeerssituatie Onyxdijk – Flintdijk -Dijkrand.

Mobiliteitsagenda

In de Mobiliteitsagenda 2015-2019 werd al aangegeven dat bewoners in de wijk Kortendijk, en dan met name bewoners van de Onyxdijk en Flintdijk, signalen uiten over onveiligheid en hardrijden. Naast de reguliere verkeersstroom is specifiek aangegeven dat het landbouwverkeer voor extra overlast zorgt. Vooral in combinatie met fietsers. Eerder, in 2016, werd daarom al een reconstructie uitgevoerd aan de weg.

Enquête

Uit een enquête van het Bewonersplatform Kortendijk blijkt echter dat ruim 94 procent van de respondenten in meer of mindere mate ernstige vormen van overlast ervaart, waarbij voor 84% deze overlast veroorzaakt wordt door te hard rijdende auto’s en motoren en landbouwvoertuigen. De gemeenteraad nam daarom in 2020 een motie aan, waarmee het college werd opgeroepen om onderzoek te doen naar het tracé.

Werkgroep

Om de motie uit te voeren is een werkgroep geformeerd, bestaande uit twee vertegenwoordigers van de initiatiefnemers, twee vertegenwoordigers van Bewonersplatform Kortendijk, een senior-projectleider Verkeer en een adviseur Milieu van de Gemeente Roosendaal en een onafhankelijke procesbegeleider. Doel van de werkgroep is om oplossingen aan te dragen voor de door bewoners ervaren overlast.

Gecombineerd onderzoek

Begin dit jaar is de werkgroep na uitvoerig overleg overeengekomen om een gecombineerd onderzoek uit te laten voeren naar de effecten van de diverse voertuigcategorieën op het geluid en op de luchtkwaliteit. Op basis van de resultaten van de verschillende onderzoeken zal de werkgroep begin volgend jaar met voorstellen en adviezen komen. Deze zullen dan in een eindrapportage worden voorgelegd aan de verantwoordelijk wethouder.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio