Rotterdams akkoord studentenhuisvesting

Rotterdam – Studenten moeten sneller aan studentenhuisvesting in Rotterdam kunnen komen èn die woonruimte moet voor hen betaalbaar zijn. Komend half jaar gaat de gemeente samen met andere partijen de behoefte aan studentenhuisvesting voor de korte en langere termijn zo precies mogelijk in beeld brengen. Op basis daarvan wordt bepaald hoeveel extra (tijdelijke) woonruimte voor studenten nodig is.

Akkoord 2020-2025

Dit staat in het Akkoord Studentenhuisvesting 2020-2025 dat de gemeente vandaag afsluit met vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen, zoals de Erasmus Universiteit (EUR) en de Hogeschool Rotterdam, met woningcorporatie Stadswonen en de Stichting Studentenhuisvesting (SSH) en met vertegenwoordigers van de studentenraad van de EUR en de huurdersraad van de SSH. De partijen gaan zich ook inzetten om misstanden op de studentenwoningmarkt te voorkomen, zoals te hoge huren, discriminatie op de woningmarkt, achterstallig onderhoud en (brand)onveiligheid.

Nieuwbouw met studentenwoningen

‘Studenten zijn belangrijk voor de dynamiek en het culturele klimaat van onze stad. Daarnaast willen we ook afgestudeerden graag behouden voor Rotterdam. Dit kunnen we alleen bereiken door samen met het onderwijs en studentenhuisvesters te zorgen voor een goed en betaalbaar woningaanbod voor studenten en net afgestudeerden’, zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen).

Betaalbaar

De gemeente wil onder andere afspraken maken met ontwikkelaars over het realiseren van betaalbare wooneenheden voor studenten in nieuwbouwprojecten. Er zijn al verschillende studentencomplexen in aanbouw of voorbereiding. Grote ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld De Startmotor in Rotterdam-Zuid en Our Domain in het Maritiem District.

Ontwikkelen woonruimte

In voorbereiding zijn plannen naast de GEB toren aan de Rochussenstraat, op campus Woudestein, in het Brainpark en aan de Hoofdweg in Prins Alexander. Bij de toekomstige ontwikkelingen aan de Rijnhaven en het Schiekadeblok wil de gemeente onderzoeken of hier plek kan komen voor studentenwoningen. Om deze afweging goed te kunnen maken is een andere belangrijke afspraak in het akkoord dat onderwijsinstellingen de huisvestingsbehoefte van studenten goed in kaart brengen zodat er naar behoefte gebouwd kan worden.

Minder druk op bestaande voorraad

Rotterdam is de tweede studentenstad van Nederland. Er studeren in totaal ruim 100.000 studenten aan het MBO, HBO en de universiteit. Een derde daarvan is uitwonend student. De druk op de woningmarkt voor studenten loopt op. De wachttijden voor geschikte en betaalbare woonruimte worden steeds langer. Dat geldt zowel voor zelfstandige als voor onzelfstandige woonruimte (studentenkamers). De inzet is om studenten zoveel mogelijk te huisvesten in specifieke studentencomplexen, om de druk op de bestaande voorraad te verminderen en om ongewenste ‘verkamering’ en overlast van kamerverhuur in woonwijken tegen te gaan.

Akkoord Studentenhuisvesting

Vandaag ondertekenen wethouder Bas Kurvers en vertegenwoordigers van onderwijsorganisaties, studentenhuisvesters en studentenorganisaties het Akkoord Studentenhuisvesting. Vertegenwoordigers van de volgende organisaties ondertekenen het Akkoord:

 • Erasmus Universiteit
 • Hogeschool Rotterdam
 • Woningcorporatie Stadswonen/Woonstad
 • Stichting Studentenhuisvesting (SSH) Rotterdam
 • Hogeschool Codarts
 • MBO-opleider Zadkine
 • MBO-opleider Albeda
 • Scheepvaart- en Transportcollege (STC)
 • Studentenraad EUR
 • BoKS (Huurdersorganisatie SSH)
 • Stichting Huurdersbelang Stadswonen (Huurdersraad Stadswonen)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Nieuwe publieksruimte en duikwinkel voor het zwembad

Albrandswaard – De gemeente Albrandswaard en MaiDiving trekken gezamenlijk op in de renovatie van de publieksruimte van het zwembad. Naast het renoveren van de...

Een fiets voor elk kind in Nissewaard

Nissewaard - Nissewaard Lokaal wil dat het mogelijk wordt dat elk kind in Nissewaard een fiets kan krijgen. Voor 1 op de 9 kinderen...

Energievouchers voor Rotterdammers om te verduurzamen

Rotterdam - Vanaf 18 januari kunnen Rotterdammers gratis een Energievoucher aanvragen ter waarde van € 90,-. Om energie besparen makkelijker te maken gaat Rotterdam...

Buiten trimmen en sporten in Capelle. Wat mist u?

De ChristenUnie is op zoek naar ideeën van Capellenaren ter verbetering van onze buitensport mogelijkheden in de stad. Op diverse plaatsen staan fitnesstoestellen, er...

Rotterdam haalt doelstelling verbetering luchtkwaliteit

Rotterdam heeft in 2020 de doelstelling gehaald om in de hele stad te voldoen aan de Europese stikstofnorm. Dat blijkt uit de jaarrapportage Luchtkwaliteit...

Burgemeester Vroom vrijgesproken van betalen schadevergoeding

Krimpen aan den IJssel - Alweer bijna 2 jaar geleden plaatste burgemeester Vroom een Facebook-post die nogal wat stof deed opwaaien. Hierbij leek hij...

Breakout Krimpen: jongeren kunnen zelf aan de slag

Krimpen aan den IJssel - Onder de naam Breakout Krimpen, maakt de gemeente Krimpen aan den IJssel het voor jongeren tussen de 12 en...

Brandbrief voor ‘vergeten’ ondernemers in Albrandswaard

Albrandswaard - Wethouder Marco Goedknegt (economie) wil, samen met wethouders van regiogemeenten, een brandbrief naar het kabinet sturen om het leed van ‘vergeten ondernemers’...