6.1 C
De Bilt

Drevenbuurt Vlaardingen heeft gestemd over alternatief voor aardgas

Bewoners van de Drevenbuurt konden van 9 tot en met 15 oktober stemmen op welke collectieve warmteoplossing hun voorkeur heeft als vervanging van aardgas. De gemeente organiseerde deze stemming vanuit de overtuiging dat een collectieve warmtevoorziening de overstap voor bewoners efficiënter en goedkoper maakt dan een individuele overstap. 365 huishoudens hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te stemmen. Het merendeel van deze huishoudens (63,3%) heeft een voorkeur uitgesproken voor een warmtenet. Bewoners konden bij een stem op warmtenet ook aangeven welke bron voor een warmtenet hun voorkeur heeft. Ruim de helft (52,4%) koos hierbij voor restwarmte (WarmtelinQ).

De stemming vloeit voort uit het feit dat de Drevenbuurt in 2021 door de gemeenteraad is aangewezen om als eerste Vlaardingse wijk van het aardgas af te gaan. Een gefaseerde aanpak is nodig om er voor te zorgen dat alle wijken in Nederland, en dus ook in Vlaardingen, in 2050 aardgasvrij zijn. Dit is namelijk wettelijk bepaald in het Klimaatakkoord. De levering van aardgas in de Drevenbuurt stopt in 2032.

Invloed uitoefenen

Anders dan in veel andere gemeenten het geval is, heeft de gemeente Vlaardingen bewoners van de Drevenbuurt de mogelijkheid geboden invloed uit te oefenen op de toekomstige collectieve warmtevoorziening in hun wijk. Hiervoor zijn naast de stemweek onder meer zeven bewonersavonden georganiseerd. Indien minimaal 400 van de 1350 huishoudens aan de stemming zouden deelnemen, zou de collectieve oplossing met de meeste stemmen automatisch worden opgenomen in het Wijkuitvoeringsplan en uitgewerkt in een aanbod aan bewoners. Als dat aantal niet gehaald zou worden, zou het college van burgemeester en wethouders een besluit nemen.

Aangezien net iets minder dan 400 huishoudens hebben deelgenomen aan de stemming, zal het college nu een besluit nemen. Dit gebeurt mede op basis van het advies van onderzoeksbureau Impuls advies, dat onderzoek heeft gedaan naar de haalbaarheid van mogelijke collectieve warmteoplossingen. “We houden hierbij ook rekening met de uitkomst van de stemweek en de feedback, die wij tijdens de vele bewonersavonden hebben gekregen,” aldus wethouder Energietransitie Koen Kegel.

Geen verplichting

Wat de uitkomst van dit collegebesluit straks ook wordt, een lokaal bronnet of een warmtenet; bewoners van de Drevenbuurt zijn niet verplicht tot het gebruikmaken van de collectieve warmtevoorziening. Na het besluit van het college wordt een concreet aanbod uitgewerkt dat de bewoners van de Drevenbuurt naar verwachting in de loop van 2024 wordt aangeboden.

“Pas bij ontvangst van dit aanbod beslissen de bewoners van de Drevenbuurt of zij met hun woning aangesloten willen worden op de collectieve warmtevoorziening,” benadrukt wethouder Kegel. “Het staat iedereen hierbij vrij om niet in te gaan op dit collectieve aanbod, maar op individuele wijze van het aardgas af te gaan. Bij de uitwerking van het collectieve aanbod staat voor de gemeente voorop dat dit voor alle bewoners betaalbaar moet zijn.”

Verschil tussen warmtenet en bronnet

Een warmtenet maakt gebruik van een hoge temperatuur, waardoor in de woningen geen warmtepomp hoeft te staan. Bij een lokaal bronnet is het water dat bij de huizen komt van een koudere temperatuur. In de huizen staat dan een warmtepomp om het huis warm genoeg te maken. Dit systeem is ingrijpender voor de woningen om aan te leggen en energiezuiniger in het gebruik in vergelijking met een warmtenet.

Extra informatieavond Drevenbuurt

Een deel van de bewoners van de Drevenbuurt heeft zorgen over de overgang van aardgas naar een alternatieve warmteoplossing. Om hier uiting aan te geven is een petitie opgestart. Wethouder Kegel: “Wij nemen deze signalen uiterst serieus. We hebben het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan participatie, onder meer door het organiseren van veel bijeenkomsten voor bewoners. Tijdens deze bijeenkomsten konden mensen informatie krijgen, vragen stellen en meepraten over welke collectieve warmteoplossingen in stemming zouden worden gebracht.

Om tegemoet te komen aan vragen die nog leven, gaan we dit jaar nog een extra informatieavond organiseren. Tijdens deze avond gaan we deze vragen zo goed mogelijk beantwoorden en gaan we met bewoners in gesprek over mogelijke zorgen, die zij nog hebben.” Pas na deze avond neemt het college een besluit over de keuze voor ofwel een lokaal bronnet ofwel een warmtenet.

Volledige stemuitslag

  • Aantal uitgebrachte stemmen: 365
  • Voorkeur voor lokaal bronnet: 134 (36,7%)
  • Voorkeur voor warmtenet: 231 (63,3%)

Bewoners die hebben gestemd op een warmtenet, konden tevens aangeven welke warmtebron hun voorkeur heeft:

  • WarmtelinQ: 121 (52,4%)
  • Geothermie: 20 (8,7%)
  • Aquathermie: 48 (20,8%)
  • Geen voorkeur: 42 (18,2%)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio