14.2 C
De Bilt

Code oranje: extra schutbeperkingen scheepvaart in Delfland

Doordat de afvoer van de Rijn snel blijft dalen en vanwege het neerslagtekort, geldt vanaf vandaag code oranje met extra schutbeperkingen in het gebied van Delfland. Dit betekent dat er meer vraag is naar zoetwater dan er maximaal aangevoerd kan worden.

Ook is er onvoldoende zoetwater om verzilting tegen te gaan. Daarom neemt Delfland aanvullende maatregelen om de zoutindringing te beperken. Vanaf dinsdagochtend 26 juli om 00:00 uur kan de beroeps- en recreatievaart beperkt gebruik maken van de Parksluizen in Rotterdam. De Buitensluis in Schiedam en de Vlaardinger Driesluizen in Vlaardingen zijn voor de recreatievaart volledig gestremd.

Gevolgen scheepvaart

De schutbeperkingen betekenen voor de scheepvaart het volgende:

 Grote Sluis in de Parksluizen (Rotterdam)Kleine Sluis in de Parksluizen (Rotterdam)Buitensluis (Schiedam)Vlaardinger Driesluizen (Vlaardingen) 
Beroeps-vaartBeperkt schutregime. Eerste invaarmoment 5 uur na hoogtij bij Rotterdam, laatste invaarmoment 11 uur na hoogtij bij Rotterdam. 
Recreatie-vaartMogelijk om gelijk met de beroepsvaart mee te schutten.Beperkt schutregime. Eerste invaarmoment 5 uur na hoogtij bij Rotterdam, laatste invaarmoment 11 uur na hoogtij bij Rotterdam.Volledige stremming.  Volledige stremming.

Alternatieve vaarroutes

De Parksluizen in Rotterdam blijven beperkt open voor beroeps- en recreatievaart. Daardoor blijft voor de reactievaart Vlaardingen en Schiedam bereikbaar.

Wachttijden en ligplaatsen

Door het instellen van schutbeperkingen kunnen wachttijden ontstaan van schepen die de sluizen willen passeren. Bij de Parksluizen zijn er voor de binnenvaart 10 ligplaatsen met walstroom beschikbaar: 6 in de Coolhaven en 4 aan de Aelbrechtskade. Daarnaast zijn er nog 4 ligplaatsen zonder walstroom beschikbaar in de Coolhaven. Indien noodzakelijk kunnen binnenvaartschepen naast elkaar liggen.

In de Parkhaven kan aangemeerd worden voor de sluis. Wanneer de tijdsduur om aan te meren door de schutbeperkingen langer is, heeft het de voorkeur aan te meren aan een kade. Bijvoorbeeld de Müllerkade.

Droogtesituatie gebied Delfland: meer vraag dan aanbod (code oranje)

In het gebied van Delfland geldt code oranje. Dit betekent dat de vraag naar zoetwater groter is dan het aanbod. Ook is er onvoldoende zoetwater om verzilting op de reguliere manier tegen te gaan. Hierdoor zijn extra maatregelen nodig. Deze situatie wordt veroorzaakt door verschillende factoren.

De afvoer van de Rijn is momenteel erg laag en deze blijft dalen. We verwachten binnen anderhalve week een Rijnafvoer van 750 m3/s. Hierdoor komen de aanvoermogelijkheden van zoetwater uit de rivieren onder druk te staan. Ook neemt de verzilting vanuit de sluizen toe. Dit geldt ook voor Delfland.

Door het warme weer zijn de verdamping en de watervraag van de landbouw en natuur hoog. Ook dit zet druk op de beschikbaarheid van het zoetwater.

Ook al regent het vandaag, dit is onvoldoende voor het tekort aan neerslag dat in de afgelopen periode is ontstaan.

Maatregelen Delfland met schutbeperkingen

Delfland neemt verschillende maatregelen om extra zoetwater aan te voeren en verzilting zoveel mogelijk tegen te gaan. Zo voeren wij momenteel water aan vanuit het Brielse Meer. Ook ontvangen wij extra zoetwater uit het Amsterdam-Rijnkanaal via het Hoogheemraadschap van Rijnland. Hiermee is onze maximum zoetwateraanvoer bereikt.

Daarnaast zijn op 21 juli schutbeperkingen ingesteld voor de recreatievaart. Die kon vanaf die datum beperkt gebruik maken van drie sluizen: de kleine sluis in de Parksluizen in Rotterdam, de Buitensluis in Schiedam en de Vlaardinger Driesluizen in Vlaardingen. Deze maatregel is genomen om de instroom van zout water te beperken. Er worden nu meer schutbeperkingen ingezet.

Verder houden wij de situatie van de dijken goed in de gaten. Zo houden wij volgende week dijkinspecties om de conditie van de dijken te controleren. Wij kijken dan bijvoorbeeld of er geen scheuren zijn ontstaan. Wij monitoren de situatie dus continu en nemen aanvullende maatregelen wanneer dit nodig is.

Wat kun jij doen?

Wij vragen iedereen zo zuinig mogelijk met zoetwater om te gaan. Besproei dus alleen je tuin wanneer dit echt noodzakelijk is en doe dit dan het liefst in de avonduren. Ook bijvoorbeeld sport- en volkstuinverenigingen vragen wij zo beperkt mogelijk water te gebruiken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio