Kinderombudsman: jeugdhulp is te vaak niet beschikbaar

Rotterdam – De gemeentelijke kinderombudsman in Rotterdam en omgeving wordt steeds vaker geconfronteerd met situaties waarbij kinderen geen jeugdhulp krijgen, terwijl ze die wel direct nodig hebben. Ouders, huisartsen, advocaten, rechters en jeugdhulpverleners uiten in toenemende mate hun zorgen hierover aan de gemeentelijke kinderombudsman. Vaak kan er geen geschikte behandeling worden gevonden, omdat de wachttijd meerdere maanden tot soms zelfs meer dan een jaar bedraagt. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag over 2017 van de gemeentelijke kinderombudsman.

Problemen onder aandacht gemeente gebracht

In 2017 ontving de kinderombudsman 241 vragen en klachten. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2016. De kinderombudsman maakt zich vooral zorgen over de toegang tot de jeugdhulp en de wachtlijsten in de gespecialiseerde jeugdhulp. In een aantal situaties kon de kinderombudsman met een interventie ervoor zorgen dat een kind of jongere toch de hulp kreeg die hij/zij nodig heeft.
Daarnaast heeft ze hierover in december 2017 met de wethouder Zorg, Jeugd en Onderwijs van de gemeente Rotterdam gesproken. De kinderombudsman heeft de wethouder toen ook gevraagd welke stappen de gemeente gaat zetten om deze problemen op te lossen.
Gezinnen zonder dak boven hun hoofd Het afgelopen jaar klopten ook tal van hulpverleners en ouders bij de kinderombudsman aan, omdat gezinnen met kinderen uit huis dreigden te worden gezet, vaak vanwege geldproblemen. In verschillende situaties kon er gelukkig een oplossing worden gevonden. Helaas merkt de kinderombudsman steeds vaker dat het gebrek aan woningen een goede oplossing in de weg staat. Hierdoor komen de rechten van
de betrokken kinderen in de knel.

Handreiking

In december 2017 heeft de kinderombudsman een handreiking opgesteld waarin staat wat gemeenten kunnen doen om passende woonruimte of maatschappelijke opvang te bieden aan gezinnen die hun huis kwijtraken. Hierin wordt aandacht gevraagd voor een kindvriendelijke, veilige en gezonde leefomgeving en voor de continuïteit op school. De handreiking is onderdeel van een onderzoeksverslag over kinderen die in armoede leven door het ontbreken van een verblijfsvergunning voor één van de ouders. Dit onderzoek is uitgevoerd samen met de nationale kinderombudsman en andere gemeentelijke  kinderombudsmannen.

In gesprek met jongeren en kinderen

Ook in 2017 heeft de kinderombudsman met veel verschillende kinderen en jongeren gesproken over hun rechten. De lessen waarbij basisschoolkinderen hun mening vormen, de contacten met de jongerenraden en de presentaties van de kinderombudsman dragen bij aan de bewustwording van kinderrechten. De verkiezing in het kader van de eerste Rotterdamse Kinderrechtenaward, laat zien dat de kinderrechten ertoe doen in onze stad en regio. In 2018 blijft de kinderombudsman zich hier onverminderd voor inzetten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Blijft ING gebouw Capelle behouden of toch nieuwbouw?

Capelle aan den IJssel – De gemeente heeft de bewoners van initiatiefgroep ‘De Leeuw van Capelle’ en parallel daaraan eigenaar HIG ruimte en tijd...

Rugby Topsport Rotterdam

Rotterdam - Sinds een maand is Rotterdam een nieuwe stichting rijker, voluit de stichting Rugby Topsport Rotterdam. De initiatiefnemers Benno Wiersma, Marcus van Engelsdorp...

Waar blijft de wapeninzamelingsactie? Leefbaar Capelle is het zat!

Capelle aan den IJssel - Opnieuw een bedreiging door een jongen met een vleesmes. Leefbaar Capelle wil een wapeninzamelingsactie op te zetten. "Het is...

Werken aan herstel voor een sterk Capelle aan den IJssel

Capelle aan den IJssel – De coronapandemie is ook voor Capelle aan den IJssel niet zonder gevolgen gebleven. Herstel is hard nodig. Vele Capellenaren, jong en...

Femke Tempelaar is de nieuwe kinderburgemeester van Albrandswaard

Albrandswaard - Een speciale selectiecommissie heeft Femke Tempelaar gekozen tot de nieuwe kinderburgemeester van Albrandswaard. Femke is 10 jaar oud en zit in groep...

Stille straatklinkers halveren geluidsniveau in Rotterdam-Overschie

Rotterdam - Een experiment met zogenoemde stille straatklinkers in de Burgemeester Baumannlaan in Rotterdam-Overschie toont veelbelovende resultaten. De toepassing van de stille klinkers laat...

In de buurt waterkwaliteit meten voor onderzoek

Vandaag start ‘Vang de watermonsters’, een landelijk onderzoek naar de waterkwaliteit van water in sloten, singels, vaarten en plassen. Iedereen kan meehelpen aan dit...

CU/SGP: Vlaardingen geen haven voor criminele activiteiten laten worden

Vlaardingen - Eind vorige maand is er in de Tweede Kamer een motie aangenomen om te komen tot een structurele Noordzeehaven aanpak. Bij deze...