6 C
De Bilt

Onderzoek naar mogelijkheden aardwarmte voor Albrandswaard

Albrandswaard –  Energiebedrijven Engie, Hydreco en Shell willen gaan onderzoeken of aardwarmte (oftewel geothermie) kan worden gewonnen in de gemeente Albrandswaard en omgeving. Zij hebben daarvoor opsporingsvergunningen aangevraagd bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

 

Geothermie is lokale duurzame warmte uit de (onder)grond voor de verwarming van huizen, kantoren, kassen en industrie. Het van nature aanwezige warme water wordt uit de ondergrond opgepompt en nadat de warmte eruit is gehaald weer teruggepompt. De temperatuur loopt op met de diepte: hoe dieper hoe warmer. Bij aardwarmte vindt geen onttrekking uit de ondergrond plaats; bij olie- en gaswinning is dat wel het geval.

De drie marktpartijen zien het gebruik van geothermie als een goed alternatief voor fossiele brandstoffen.

 

Onderzoek en samenwerking

Met een opsporingsvergunning heeft de aanvrager het exclusieve recht om binnen het gebied de aanwezigheid van aardwarmte te onderzoeken. Het onderzoek brengt in kaart hoeveel warmte er in potentie gewonnen kan worden en of er risico’s aan gebonden zijn. Bij deze allereerste (wettelijk verplichte) stap gaat het om een bureau-onderzoek. Er worden nog geen werkzaamheden buiten uitgevoerd.

 

De gebieden waarvoor de drie partijen een vergunning hebben aangevraagd overlappen elkaar. Als vergunningverlener heeft het Ministerie van EZK daarom de drie partijen gevraagd gezamenlijk met een nieuw voorstel te komen, alvorens te starten met het traject voor het afgeven van de opsporingsvergunning.

 

Vervolg

De gemeente Albrandswaard is in gesprek met de partijen en wil daarbij de lokale aandachtspunten en belangen nadrukkelijk onder de aandacht brengen. Thema’s voor de gemeente zijn onder andere duurzame warmte voor inwoners van Albrandswaard en de samenwerkingsgemeenten, veiligheid bij opsporing en winning, locatiekeuze voor het systeem, economisch rendement voor de gemeenten en omgevingsmanagement.

Als u op de hoogte gehouden wil worden van concrete vervolgstappen geef u
e-mailadres door aan Jory Rombouts via j.rombouts@albrandswaard.nl.

 

Nationale doelstelling

Nederland heeft zich gecommitteerd aan een drastische beperking van de CO2-uitstoot tot bijna 0 in 2050. De belangrijkste consequentie hiervan is het gefaseerd stoppen met het gebruik van aardgas. Dit betekent dat de warmtevoorziening op een andere manier moet worden vormgegeven. De ontwikkeling van alternatieve, duurzame energiebronnen is hiervoor essentieel. Aardwarmte, of geothermie, kan daarbij een voorname rol spelen. De gewonnen warmte uit geothermie kan geleverd worden aan toekomstige warmtenetten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio