27.9 C
De Bilt

Langdurige opvang vluchtelingen Oekraïne op locatie Vergulde Hand West onderzocht

De oorlog in Oekraïne heeft verschrikkelijke gevolgen voor het land en de mensen die er wonen. Veel mensen uit Oekraïne hebben huis en haard verlaten, op zoek naar een veilig heenkomen. We zien in Vlaardingen vooral veel moeders met kinderen waarvan de vaders in Oekraïne zijn om te vechten voor hun land. De vluchtelingen komen hier in de hoop dat ze weer terug kunnen keren naar een vrij Oekraïne.

Opvang voor duizend Oekraïners

Niemand weet hoe lang de oorlog nog duurt en ook niet wanneer mensen weer veilig terug kunnen naar hun land. Naast noodopvang voor de korte termijn is er daarom ook behoefte aan opvang voor langere tijd. Samen met de gemeente Lansingerland en de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) doet de gemeente Vlaardingen mee aan een pilot. Hierbij onderzoeken we de mogelijkheden voor het opvangen van 1.000 Oekraïners voor tenminste drie tot vijf jaar in onze stad. De locatie die we hiervoor in beeld hebben is een stuk grond naast bedrijventerrein Vergulde Hand West.

Meerdere locaties bij onderzoek betrokken

We hebben meerdere locaties in het onderzoek betrokken. Daarbij hebben we specifiek gekeken naar locaties waar (binnen een paar jaar) nog geen plannen in uitvoering worden gebracht en tijdelijke woningbouw voor de Opvang voor duizend Oekraïners mogelijk is. De locatie Vergulde Hand West is de enige plek in onze stad waar nog geen contractuele afspraken zijn gemaakt voor ontwikkelingen en waar we kansen zien voor grootschalige opvang. 

Burgemeester Bert Wijbenga: “Ik ben er trots op dat wij als Vlaardingers onze nek willen uitsteken om te kijken of het mogelijk is om een tijdelijk thuis te bieden aan een grote groep Oekraïense mensen in onze stad.” 

Gescheiden locatie

Het terrein is door de metrolijn gescheiden van de Westwijk, maar de (wandel- en fiets)afstand tot het openbaar vervoer en andere voorzieningen zoals supermarkten is niet heel ver. De locatie is op dit moment niet in gebruik en de grond is geschikt voor woningbouw. De naastgelegen waterzuiveringsinstallatie is aan vervanging toe. Wij bekijken op dit moment samen met Hoogheemraadschap Delfland of dit renovatie op dezelfde plek of nieuwbouw op locatie Vergulde Hand West wordt. De opvang van Oekraïense mensen zal een eventuele verhuizing niet onmogelijk maken.

Flexwoningen

We onderzoeken op dit moment of het haalbaar is om na de zomer te starten met het tijdelijk plaatsen van ca. 400 flexwoningen op deze locatie. Wethouder Wonen Ivana Somers: “Het gaat om woningen met een levensduur van minimaal 20-30 jaar die demontabel en verplaatsbaar zijn. De woningen kunnen dan later voor Vlaardingse woningzoekenden ingezet worden. Overigens gaan we ook op andere plekken in de stad onderzoeken hoe we versneld woningen kunnen realiseren voor Vlaardingse woningzoekenden.”

Door mee te doen aan de pilot doen we ervaring op met tijdelijke woningbouw. Uitgangspunt is dat het ontwikkelen van een grote opvanglocatie voor Oekraïners gescheiden gebeurt van de reguliere woningmarkt, het huisvesten van statushouders en het opvangen van asielzoekers. Met andere woorden: er is geen negatieve impact op het bestaande en toekomstige woningaanbod.  

Maatschappelijke impact

Bij het onderzoek kijken we niet alleen naar de technische en bouwkundige mogelijkheden. We brengen ook in kaart wat het betekent voor zaken als onderwijs, zorg en andere voorzieningen om tijdelijk 1.000 Oekraïense vluchtelingen onderdak te bieden. We gaan ons actief inzetten om ervoor te zorgen dat de Oekraïense volwassenen aan het werk kunnen gaan of als dat niet mogelijk is vrijwilligerswerk gaan doen. Daarnaast willen we opvang bieden aan mensen met een beroep waar behoefte aan is, zoals bijvoorbeeld leerkrachten en zorgpersoneel, zodat we de druk op bepaalde sectoren niet verder verhogen.

Planning

Het tempo van dit traject ligt hoog. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de continue stroom vluchtelingen die naar ons land en ook Vlaardingen komt. Eind mei leveren we een voorstel op waar alle plussen en minnen, kansen en risico’s en bijbehorende kosten in opgenomen zijn. Dit voorstel is tegelijk een blauwdruk voor andere gemeenten. Op basis van dit voorstel neemt het Rijk een besluit. Streven is om na de zomer de eerste woningen te bouwen. Alleen bij een positief besluit, kunnen we de plannen daadwerkelijk gaan uitvoeren, omdat het Rijk de kosten hiervoor moet dragen. 

Zodra we weten of de plannen haalbaar zijn, nodigen we ondernemers van De Vergulde Hand West en inwoners aan de zuidkant van de Westwijk uit voor een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst lichten we de plannen toe en kunnen inwoners en ondernemers hun vragen stellen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio