13.1 C
De Bilt

Strenge randvoorwaarden voor windturbines Vaanplein

Barendrecht – Het college van B&W stelt strenge randvoorwaarden voor eventuele windturbines op het Vaanplein. Er worden normen gesteld voor de maximale hoogte, geluidshinder, slagschaduwhinder, licht en financiën. Uit onderzoek blijkt dat met maximaal twee turbines de in regionaal verband afgesproken 9 MegaWatt kan worden opgewekt. Tot nu toe werd uitgegaan van drie turbines.

Strenge randvoorwaarden na milieuonderzoek

De randvoorwaarden volgen uit uitgebreid milieuonderzoek, vastgelegd in een Milieu Effect Rapportage (MER). Aan deze randvoorwaarden moet een ontwikkelaar van windturbines aantoonbaar voldoen, waarna een bestemmingsplanwijziging en vergunningverlening plaats kan vinden. De gemeente opereert met deze aanpak binnen de gemaakte afspraken met de regio en provincie Zuid-Holland. “Uitgangspunt is wel, dat we zo goed als mogelijk rekening houden met de leefomgeving van omwonenden”, aldus wethouder van der Linden. “Een klankbordgroep van betrokken inwoners uit Barendrecht en Rotterdam-Zuid heeft ons dan ook het afgelopen jaar geadviseerd.”

Windturbines

In 2017 besloot de provincie Zuid- Holland windturbines ruimtelijk mogelijk te maken ten noorden van de A15 ter hoogte van het knooppunt Vaanplein. In 2021 spraken de gemeente en de provincie af dat de gemeente de leiding zou nemen in het vervolgtraject richting realisatie. Op deze manier kon de gemeente de belangen van de inwoners maximaal waarborgen. De mogelijke locatie voor twee turbines bevindt zich ter westerzijde van knooppunt Vaanplein.

Vaststelling kaders door gemeenteraad

Het voorstel is door het college van B&W aangeboden aan de gemeenteraad van Barendrecht. Verwacht wordt dat zij het na de zomer agenderen en behandelen. De gemeenteraad is uiteindelijk bevoegd gezag om de kaders te bepalen. Gedurende de raadsbehandeling kan inspraak plaatsvinden. De definitieve kaders vormen uiteindelijk de basis voor het opstellen van een bestemmingsplan en vergunningverlening. 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio