Volop financiële kansen voor Klaaswaal en Numansdorp

CROMSTRIJEN – Het lijkt misschien gewoon te worden, maar ook dit keer biedt wethouder Hans Flieringa aan de gemeenteraad een sluitende begroting. Een begroting met voldoende ruimte om iets terug te geven aan onze inwoners. Dit doen we aan de ene kant door te investeren in de vitaliteit van beide dorpen. Anderzijds geven we ook geld terug.

“Dit college gaat het laatste bestuursjaar in. Hoe de toekomst er uit gaat zien weet niemand, maar wij geven Klaaswaal en Numansdorp een vitaliteitsboost zodat het fijne dorpen blijven om te wonen, werken en recreëren”, aldus wethouder Hans Flieringa van Financiën.

Cromstrijen in de steigers| Na een periode van voorbereiding gaan we het komende jaar dan ook echt aan de slag. Er vinden al diverse werkzaamheden plaats. Maar binnenkort horen we ook bouwgeluiden komen uit de Vlielanderstraat en natuurlijk de  Torensteepolder. De Dorpshaven gaat op de schop, zodat met de start van het nieuwe recreatieseizoen boten kunnen aanmeren in een mooie Dorpshaven. De bedrijventerreinen zijn weer goed bereikbaar doordat de rotonde aan de Energieweg is aangepakt. Uit de richting van Fort Buitensluis komt veel rumoer want het Fort komt eindelijk in bezit van de gemeente. Met hulp van Stichting Buitensluis wordt het Fort een echte toeristische trekpleister.

Daarnaast gaan we aan de slag om de Voorstraat, Kerkstraat en Botjesstraat in Klaaswaal aantrekkelijker te maken te maken, pakken we de centrale assen in Klaaswaal. Op de locatie van de huidige sportzaal Hoeckenisse willen we een brandweerkazerne realiseren én verkennen we de gebruikersmogelijkheden van de Hoeckenisse.

Meer nieuwe plannen?| Al met al voldoende en mooie plannen voor beide dorpen die we graag willen realiseren in 2018 en begin 2019. “Veel van deze plannen staan al op de agenda. Maar er komt misschien nog wel meer bij”, zegt de wethouder. “Eén ding is zeker, dit college zorgt voor financieel welvarende dorpen die vol vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen zien.”

Extra middelen| Door de positieve financiële ontwikkelingen in Nederland ontvangen wij vanaf 2021 extra middelen van het Rijk. Het college stelt de gemeenteraad voor om deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het vastgestelde accommodatiebeleid. Met dit beleid beschikken we nu over een nieuw plan dat voorziet in toekomstbestendige accommodaties voor bestaande en nieuwe activiteiten.

Twee keer geld terug

De gemeente stelde voor de komende vijf jaar een vernieuwd rioleringsplan op. Door de werkzaamheden nog efficiënter in te delen kan de gemeente gebruikers van woningen en bedrijven die aangesloten zijn op het gemeentelijk rioolstelsel geld teruggeven. Dit voorstel bespreekt de raad op 7 november aanstaande. Naast deze korting ontvangen inwoners en bedrijven nog een compensatie van twintig euro, omdat Evides de precariobelasting op waterleidingen doorbelast op de waternota. Je kunt dat laatste een ‘sigaar uit eigen doos’ noemen, maar wij hebben het wel geregeld.

Raadsvergadering

 Op dinsdag 7 november 2017 overhandigt wethouder Hans Flieringa namens  het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad de begroting. Tijdens deze vergadering bespreekt de raad de begroting.

 

 

Nieuws uit deze regio

Reactie SGP Krimpen op situatie rond kerk

Krimpen aan den IJssel - De SGP fractie van Krimpen heeft op haar Facebookpagina ook een reactie op alle voorvallen van afgelopen tijd gepubliceerd....

Maak zelf bezwaar WOZ waarde in Krimpen

Krimpen aan den IJssel - Recent hebben Krimpense huizenbezitters de beschikking met de bijbehorende WOZ waarde ontvangen. Voor veel inwoners is de WOZ waarde...

COC demonstreert op zaterdag 6 maart in Krimpen aan den IJssel

Rotterdam, 3 maart 2021 – COC Rotterdam organiseert op zaterdag 6 maart tussen 14:00 en 15:00 uur een demonstratie bij het gemeentehuis in Krimpen...

Verklaring CDA Krimpen n.a.v. programma BOOS 25 februari 2021

In een verklaring op haar Facebookpagina geeft het CDA Krimpen aan den IJssel de onderstaande verklaring af: "Een aflevering van het programma BOOS, opgenomen...

Statement college Krimpen

Onderstaand het statement van het college van Krimpen. Vanwege enkele onduidelijkheden zullen wij vragen stellen aan het college en hier in een volgend artikel...

FNV: Estafettestakingen Metalektro ook in Krimpen

Krimpen aan den IJssel - Deze week zijn er estafettestakingen door medewerkers van Fokker, Damen en ThyssenKrupp, alsook die van Coatinc, IHC, Scheepswerf Kooiman...

Reactie VVD Krimpen: ook landelijke aanpak misstanden nodig

VVD Krimpen aan den IJssel, Rijnmondse VVD fracties, besturen en Statenfractie VVD Zuid Holland staan pal achter Leon Houtzager. Leon, tot zijn verhuizing naar...

Succesvolle start brievenactie voor een inclusiever Krimpen

Rotterdam - De eerste 73 brieven zijn binnen met een oproep doen voor een inclusiever Krimpen aan den IJssel. In het zonnetje is COC...