13.6 C
De Bilt

Onzekere financiële toekomst, maar ruimte voor nieuwe plannen in Olst-Wijhe

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe heeft de kadernota 2024-2027 aangeboden aan de gemeenteraad. Deze nota geeft inzicht in het financiële huishoudboekje voor de komende vier jaar. De begroting voor de jaren 2024 en 2025 is sluitend. Dat wil zeggen dat er net zoveel inkomsten zijn als uitgaven. Voor de jaren 2026 en 2027 is dat niet het geval.

Toch wil het college niet op voorhand al bezuinigingen doorvoeren. Volgens het college is er voorlopig voldoende ruimte om de ambities uit het bestuursakkoord uit te voeren. Voor de periode 2026 en verder kijkt het college in 2025 met de kennis van dan naar de financiële mogelijkheden.

‘Autonome ontwikkelingen’, zaken die buiten de invloedsfeer van de gemeente zelf liggen, betekenen een extra jaarlijkse uitgave van € 3 miljoen. Denk hierbij aan de fors gestegen loonkosten, inkoopkosten en energielasten, Het Rijk compenseert hiervan slechts de helft. Voor de jaren 2024 en 2025 kan de gemeente het verschil opvangen, maar voor zowel 2026 als voor 2027 wordt een tekort voorzien van € 1,8 miljoen.  

Financiële onzekerheid

Het tekort wordt onder meer veroorzaakt doordat het Rijk kort op de bijdragen richting gemeenten. Daarnaast ontvangen gemeenten geregeld incidenteel geld van het Rijk waarbij het onduidelijk is of deze gelden ook in 2026 en 2027 uitgekeerd worden. Dat maakt het lastig om een begroting op te stellen die structureel in balans is. Wethouder Financiën Hans Olthof daarover: “Door die grote onzekerheid is het college niet van plan nu al bezuinigingen door te voeren. De komende twee jaren is de gemeente in staat de ambities uit het bestuursakkoord uit te voeren.

We blijven kort op de bal zitten. Richting 2026 zullen we handelen met de kennis van dat moment en kijken wat de financiële (on)mogelijkheden zijn. Daarbij kijken we zeker ook naar het Rijk, want Olst-Wijhe is voor ruim 80 procent van haar inkomsten afhankelijk van Den Haag.”

Uitvoering bestuursakkoord

Het college wil ondanks de financiële onzekerheid op de langere termijn de ambities uit het bestuursakkoord uitvoeren. Om de nieuwe plannen voor 2024 en 2025 uit te kunnen voeren maakt het college gebruik van de reservepot. Deze is dankzij de bezuinigingen van 2021 goed gevuld. De jaarlijks terugkerende uitgaven zijn structureel gedekt in de begroting. Olthof: “We hebben in aanloop naar deze kadernota hier ook met de raad over gesproken en hen verschillende scenario’s voorgelegd. Het bestuursakkoord is immers een vertaling van de strategische agenda die de raad heeft opgesteld. Deze kadernota omvat voor ongeveer € 1 miljoen aan nieuwe plannen.

Naast het bouwen van extra woningen kunnen we ook onze ambities uitvoeren op het gebied van klimaat, energie, sport en gezond leven. Al met al ligt er volgens het college nu een mooi ambitiepakket waar Olst-Wijhe de komende twee jaar mee vooruit kan. Maar, zoals gezegd, de toekomst is onzeker.” 

Besluit gemeenteraad

De gemeenteraad spreekt op 3 juli oordeelsvormend over de kadernota. Het besluit neemt de raad op 10 juli.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio