14.8 C
De Bilt

Het college van Súdwest-Fryslân stelt het nieuwe beleid over ontmoetingsplaatsen voor aan de raad. Het toekomstbestendig maken van deze ontmoetingsplekken is de grootste pijler. Deze plaatsen zijn van grote waarde voor inwoners, daarom is een structurele bijdrage van circa 1 miljoen euro per jaar nodig. De raad wordt gevraagd hierover een financiële afweging te maken. Deze komt aan bod in de raadsvergadering van 2 februari 2023.

De gemeente Súdwest-Fryslân telt op dit moment 63 ontmoetingsruimten. Deze ontmoetingsplaatsen worden door inwoners hoog gewaardeerd en verhogen de brede welvaart en welbevinden van de inwoners. De ontmoetingsplaatsen zijn laagdrempelig. Er is plaats voor iedereen, ongeacht fysieke of mentale beperking of het besteedbaar inkomen, alle bewoners kunnen samen komen en activiteiten ontplooien.

De kracht van zinvolle ontmoetingsplaatsen

Bauke Dam, wethouder met Ontmoetingplaatsen in portefeuille: “Súdwest-Fryslân investeert, als grootste gemeente, graag in toekomstbestendige ontmoetingsplaatsen. Dit betekent niet alleen investeren in duurzame gebouwen, maar ook samen met inwoners en (zorg)partners kijken naar waar behoefte aan is, welke mogelijkheden er zijn om voorzieningen en functies te combineren. Samen met de mienskip het verschil maken. Ervoor zorgen dat iedereen echt mee kan doen in zijn eigen dorp of wijk. ’s Avonds met biljart of een koor, overdag door samen koffie te drinken of met elkaar te eten.”

De drie pijlers van het beleid

De wensen die de besturen van ontmoetingsplaatsen meegaven als input zijn meegenomen in het nieuwe beleid. Het nieuwe beleid voor de ontmoetingsplaatsen richt zich op drie pijlers, waarvan twee gaan over duurzaamheid:

  1. Ondersteunen van besturen
  2. Duurzaam gebruik van het gebouw
  3. Onderhoud en verduurzaming

Het streven is om alle ontmoetingsplaatsen energieneutraal te maken en/of van het gas af te krijgen. Deze ambitie heeft bijkomende positieve effecten. De verduurzaming van deze plaatsen in dorp of wijk kan dienen als voorbeeld en inspiratie voor woningeigenaren, zodat ook zij gaan verduurzamen. Het  biedt ook kansen tot innovatie; ontmoetingsplaatsen zijn gebouwen met een bijzondere uitdaging, die uitnodigen tot het toepassen van nieuwe technieken en concepten.

Iedereen kan meedoen

Marianne Poelman, wethouder in het sociaal domein: “Iedereen moet kunnen meedoen en andere mensen kunnen ontmoeten. Zo ontstaan contacten en waardevolle relaties, waardoor je zorgen met elkaar kunt delen en elkaar kunt helpen. Ontmoetingsplaatsen dragen bij aan de verbinding in een wijk, kern of dorp. Het is belangrijk om de vrijwilligers en besturen daarbij te ondersteunen. We zetten daarom vol in op het verduurzamen van die ontmoeting, zowel in mensen als in stenen.”

Ontmoetingsplaatsen zijn daarmee een middel om de gezondheid van de inwoners te vergroten. De sociale basis is en blijft sterk: er kan onderlinge vroeg signalering plaatsvinden van ondersteunings- en zorgbehoefte, zodat preventie activiteiten meer kans krijgen, er is ruimte voor talentontwikkeling en het steeds groter wordende vraagstuk van eenzaamheid kan deels worden beantwoord.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio