15.5 C
De Bilt

Súdwest-Fryslân erkent zorgen Offingawier en verkent nieuwe route naar De Potten

Súdwest-Fryslân onderzoekt voor inwoners van Offingawier of een nieuwe wegverbinding naar De Potten haalbaar is. Het natuur- en recreatiegebied trekt het hele jaar door vele bezoekers en daar ondervinden inwoners van Offingawier hinder van. De gemeente maakt werk van de ontwikkeling van De Potten, maar onderkent dat de verkeerssituatie in het dorp bekeken moet worden. De verkeerscommissie Offingawier pleit voor een nieuwe rechtstreekse weg naar De Potten. De komende maanden moet blijken of dit haalbaar is.

Offingawier

“De Potten is een centraal gelegen gebied op een steenworp afstand van Sneek. Een prachtige plek om te genieten van de natuur en om te recreëren. We willen het gebied graag doorontwikkelen, maar dat heeft gevolgen voor de bereikbaarheid en de impact op de ontsluitingswegen. Het laatste dat we willen is dat inwoners van Offingawier hier de dupe van worden”, laat wethouder Mobiliteit Michel Rietman weten.

Twee varianten onderzocht

Doel van de verkenning voor een nieuwe ontsluiting naar De Potten is het uitwerken van een tweetal varianten. Eerdere gesprekken met de verkeerscommissie Offingawier, een initiatief van Dorpsbelang Offingawier, hebben varianten opgeleverd die eerst worden onderzocht op fysieke mogelijkheden. Daarbij houdt de gemeente rekening met grondeigendommen, watergangen en kruispunt-oplossingen. De varianten worden afgestemd met de provincie Fryslân gelet op de relatie met de N354. Verder onderzoek naar de effecten van een nieuwe weg volgt in een later stadium.

Verkeerscommissie stelt aansluiting op Stadsrondweg-Oost voor.

De verkeerscommissie heeft een voorkeur uitgesproken voor een directe aansluiting op de Stadsrondweg. “Mooi dat er zo wordt meegedacht en we vinden het belangrijk om dat voorstel nu te gaan onderzoeken,” aldus Rietman. Ook de provincie Fryslân heeft verkeerskundige input geleverd. Zij stelt een andere route voor waarbij de ontsluiting parallel loopt aan de Stadsrondweg-Oost en uitkomt op de Groenedijk. Beide routes worden onderzocht.

“We hebben zeker nog geen keuze gemaakt en we gaan hier goed over in gesprek met de verkeerscommissie, omwonenden en andere belanghebbenden. Het is een verkenning van de mogelijkheden met als doel ervoor te zorgen dat inwoners van Offingawier weer een hoge mate van verkeersveiligheid ervaren,” legt Rietman uit.  

Verkenning in mei dit jaar opgeleverd

De gemeente verwacht in mei het definitieve onderzoeksrapport ‘Verkenning ontsluiting De Potten/Offingawier’ op te leveren. In dit definitieve rapport worden ook de kostenramingen voor beide scenario’s opgenomen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio