10.4 C
De Bilt

Verdergaande samenwerking Baarle-Nassau en Baarle-Hertog bekrachtigd

Baarle-Nassau/Baarle-Hertog De BGTS (Benelux Groepering Territoriale Samenwerking) Baarle is nu een feit. Vandaag ondertekenden burgemeesters van de gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog de oprichtingsakte. Dit is een grensoverschrijdende samenwerkingsvorm met rechtspersoonlijkheid, waarmee deze gemeenten het enclavegebied beter kunnen besturen. De eerste Enclaveraad vindt plaats op dinsdag 14 december.

Samenwerking met rechtspersoonlijkheid

De BGTS Baarle kan gezien worden als een doorontwikkeling van het bestaande GOB (Gemeenschappelijk Orgaan Baarle). In tegenstelling tot het GOB heeft BGTS Baarle rechtspersoonlijkheid. Dat betekent dat de enclavegemeenten onder deze vlag gezamenlijk aanbestedingen kunnen doen, aan het betalingsverkeer deel kunnen nemen en personeel aan kunnen nemen. Een nog belangrijker verschil is dat beide gemeenten bevoegdheden kunnen overdragen aan de BGTS. Dat maakt dat het samenwerkingsverband besluiten kan nemen, die gelden voor de gezamenlijk gemeenschap Baarle. Ondanks dat Baarle gevormd wordt door 2 gemeenten, die tot verschillende moederlanden behoren. 

Gezamenlijke afvalinzameling

Tijdens de eerste Enclaveraad bekrachtigen beide gemeenteraden meteen het eerste samenwerkingsvoorstel: de gezamenlijke afvalinzameling. Hierdoor kan IOK Afvalbeheer, een Vlaams gemeentelijk samenwerkingsverband, niet alleen in gemeente Baarle-Hertog maar ook in gemeente Baarle-Nassau het afval inzamelen. Aansluitend besluit de Algemene Vergadering van IOK Afvalbeheer op 17 december om de BGTS Baarle definitief toe te laten als vennoot van IOK Afvalbeheer. Dat betekent dat er vanaf 1 januari aanstaande nog maar één vuilniswagen door de straten van Baarle rijdt. Een goed voorbeeld van wat vanzelfsprekend lijkt, maar tegelijkertijd vanwege de specifieke enclavesituatie juridisch ingewikkeld is. Maar uiteindelijk wordt dit toch realiteit dankzij de goede samenwerking in Baarle en de mogelijkheden van de BGTS.

Europese gemeente

Burgemeester Marjon de Hoon – Veelenturf van de gemeente Baarle-Nassau beschouwt de oprichting van BGTS Baarle als een belangrijke mijlpaal. “Deze juridische constructie zie ik als een belangrijk stap voorwaarts in de samenwerking met onze zustergemeente Baarle-Hertog. Hiermee kunnen we op meerdere gebieden grensontkennend opereren, zodat we onze inwoners en ondernemers zo optimaal mogelijk kunnen bedienen. Het is een manier om niet alleen figuurlijk maar ook (juridisch gezien) letterlijk grenzen te overbruggen. De BGTS kan op termijn gevuld worden met diverse beleidsterreinen en/of uitvoeringsdossiers en kan hiermee gezien worden als opmaat naar een symbolische Europese gemeente.”

Bestuurskrachtig Baarle

Ook burgemeester Frans De Bont van Baarle-Hertog is blij met deze stap: “De gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau hebben zich voor de oprichting van het BGTS Baarle laten bijstaan door een werkgroep van experten. Wij zijn het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur, het Nederlands Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincies Antwerpen en Noord-Brabant,  de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten en de Benelux Unie hiervoor bijzonder dankbaar. De adviezen van de experten dragen bij tot een bestuurskrachtig Baarle.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio