6.9 C
De Bilt

Pilot ‘Welzijn op Recept’ moet brug slaan tussen zorg en welzijn

Op maandag 4 september werd de pilot ‘Welzijn op Recept’ gelanceerd. Dit is een vernieuwende methode die een brug slaat tussen zorg en welzijn om samen de juiste ondersteuning te kunnen leveren aan mensen met psychosociale problemen. De lancering van de pilot vond plaats in de generatietuin van Liempde en is een samenwerking tussen Jeroen Bosch Huisartsen, de gemeente Boxtel, ContourdeTwern en Huisartsenpraktijk Liempde. Huisartsenpraktijk Liempde (Van Laere en Elbers) gaat de pilot starten en Ineke Matheeuwsen (ContourdeTwern) gaat de functie van Welzijnscoach vervullen.

Welzijn op recept

Lang niet alle gezondheidsklachten hebben een lichamelijke oorzaak. Een aanzienlijk deel van de mensen die regelmatig de huisarts bezoeken heeft psychosociale problemen als gevolg van bijvoorbeeld ingrijpende gebeurtenissen, relatieproblemen of een zieke partner. Deze problemen hebben vaak een grote invloed op het welzijn van de patiënt en leiden tot klachten zonder dat er sprake is van een ziekte of een aandoening. ‘Welzijn op recept’ wil met haar aanpak mensen die deze klachten hebben en hier geen medische of psychologische behandeling voor nodig hebben, ondersteunen in het behouden en verbeteren van gezondheid en welzijn.

Hierbij verwijst de huisarts de persoon met psychosociale klachten naar de welzijnscoach van de gemeente. Naar schatting zijn rond de 50% van de problemen van patiënten die bij de huisarts komen van psychosociale aard. “De klachten vragen vaak niet om een medische behandeling door de huisarts maar om een coach die samen met de mensen kijkt wat ze nodig hebben om zich beter te voelen” vertelt wethouder Wim van der Zanden. “We willen deze mensen graag helpen en denken dat we met deze pilot de juiste weg inslaan om het welzijn – en daarmee de ervaren gezondheid – van deze mensen te vergroten”.

Welzijnscoach

Mensen die worden doorverwezen naar de welzijnscoach krijgen ondersteuning die aansluit bij hun uitdaging(en). “We hopen dat mensen die worden doorverwezen naar de welzijnscoach een duurzaam effect merken op hun kwaliteit van leven, hun welbevinden”, zegt wethouder Van der Zanden. “Een gewenst neveneffect zou zijn dat vervolgens de werkdruk bij huisartsen wordt verlaagd en er minder druk komt op de zorgmiddelen.”

Jeroen Bosch Huisartsen

Jeroen Bosch Huisartsen is de regionale organisatie van alle praktijkhoudende huisartsen in ’sHertogenbosch en omgeving, waaronder ook voor Boxtel. Ze fungeert als het centrale contactpunt voor samenwerkingspartners in de zorg- en welzijnssector en gemeentes. Bovendien neemt de organisatie het voortouw bij het aanpakken van regionale vraagstukken zoals de groeiende vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt, digitalisering en leefstijlverbetering. Een essentieel aspect is het versterken van de samenwerking tussen zorg en welzijn. Niet alleen op regionaal niveau,
maar juist ook lokaal. Het project Welzijn op Recept illustreert dit uitstekend.

Uitrol in de gehele gemeente

Tijdens en na de pilot zal er een evaluatie plaatsvinden. Hierbij zal o.a. gebruik gemaakt worden van een vragenlijst onder de deelnemers. Bij een positieve evaluatie is het voornemen om Welzijn op Recept definitief in te bedden en mogelijk te maken bij alle huisartsenpraktijken in Boxtel.

Ouderenagenda

De pilot Welzijn op Recept maakt onderdeel uit van de Ouderenagenda van de gemeente Boxtel. De beleidsnotitie ‘Samen Ouder Worden in Boxtel’ is hiervoor het richtinggevende, dynamische document. Het doel van dit beleid is om door middel van (preventief) beleid in te zetten op bewustwording, de afname van vitaliteit te voorkomen en de kracht van vitale ouderen te benutten. Welzijn op Recept komt voort uit de Ouderenagenda maar is wel breder, de doelgroep voor deze pilot is 18 jaar en ouder.

Rol gemeente

De gemeente Boxtel heeft in de pilot Welzijn op Recept een faciliterende en financiële rol. De gemeente heeft de partijen samengebracht en zorgt voor de financiering van de welzijnscoach.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio