5.3 C
De Bilt

in Losser 24 panden aangemerkt als ‘karakteristiek’

Losser – In Losser staan, naast rijks- en  gemeentelijke monumenten, ook nog andere panden met cultuurhistorische- en architectonische waarde.  Deze panden zijn bepalend voor het authentieke karakter van het centrum van Losser, maar zijn planologisch niet beschermd: het is een zogenaamde  ‘tussencategorie’.

Extra bescherming karakteristieke panden

Daarom heeft de gemeenteraad een motie ingediend, waarop het college van B&W 24 panden in het centrum van Losser heeft aangemerkt als ‘karakteristiek’. Wethouder Joop Hassink: “het doel van het aanwijzen van karakteristieke panden in het centrum van Losser is vooral het behouden van het huidige straatbeeld. Het slopen van karakteristieke panden is dan alleen onder voorwaarden mogelijk. Voordat we een sloopvergunning voor een karakteristiek pand afgeven, dient de gemeente een nieuw bouwplan goed te keuren,  Daarin moeten de karakteristieken van het bestaande pand zoveel mogelijk herkenbaar blijven.”

Centrumvernieuwing niet ‘op slot’

Joop Hassink: “het is een bewuste keuze van het college om in de sloopregeling flexibiliteit te bieden aan wenselijke nieuwbouwontwikkelingen. Het is namelijk niet de bedoeling om potentiële centrumvernieuwing ‘op slot te zetten’. De vernieuwing van het centrum van Losser is noodzakelijk om de vitaliteit en ruimtelijke kwaliteit van het centrum van te behouden en te versterken.”

Bij een verbouwing en vernieuwing van een karakteristiek pand dienen de specifieke waarden en karakteristieke eigenschappen van het pand meegewogen te worden. Overigens heeft de regelgeving van karakteristieke panden in het bijzonder betrekking op de vanaf de straat zichtbare gevel(s) en het dak (de hoofdbouwmassa).

Inventarisatie uitgevoerd door deskundigen

Deskundigen van ‘Het Oversticht’ hebben in de afgelopen tijd, vanaf de openbare weg, de panden in het centrum van Losser bekeken. Vervolgens is per adres de karakteristieke waarde van het pand bepaald aan de hand van vier selectiecriteria:

  • Architectonische waarde
  • Cultuurhistorische waarde
  • Stedenbouwkundige waarde
  • Mate van gaafheid/herkenbaarheid

Voor elk criterium is de score bepaald. Elk pand kon maximaal 12 punten behalen. Vanaf 8 punten is een pand als ‘karakteristiek’ aangemerkt. Deze wijze van  inventariseren is ook gebruikt in het kader van het bestemmingsplan Buitengebied Losser en eerder toegepast in omliggende gemeenten.

 Bron: gemeente Losser

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio