10 C
De Bilt

Natuurherstel Buurserzand-Horsterveen van start

Haaksbergen – Gemeente Haaksbergen, provincie Overijssel en Natuurmonumenten beginnen met de natuurherstelmaatregelen in en om Buurserzand en Horsterveen. Het belangrijkste doel daarvan is het tegengaan van verdroging. Daarmee moet de bijzondere natuur in de gebieden beschermd en behouden worden. De maatregelen worden uitgevoerd volgens de plannen die zijn vastgesteld in het kader van Natura 2000.

Heidegebied Buurserzand

Buurserzand is een 450 hectare groot natuurgebied van Natuurmonumenten. Het is een heidegebied op voormalig stuifzand. Door de herstelmaatregelen kunnen vochtige heide en vennen worden verbeterd en behouden. Kwetsbare planten – zoals de klokjesgentiaan, de jeneverbes en het klein warkruid – profiteren hiervan. Evenals bijzondere dieren, zoals de kamsalamander, de levendbarende hagedis, de adder en vlindersoorten als het heideblauwtje en gentiaanblauwtje. Horsterveen is het noordelijke deel van Haaksbergerveen en grotendeels in particulier bezit. De verhoging van de grondwaterstand voor het herstel en behoud van hoogveen en vochtige heide is hier het voornaamste doel.

Kwetsbare natuur

Volgens wethouder Jan-Herman Scholten van de gemeente Haaksbergen is het belangrijk om nu in te grijpen: “De natuur is kwetsbaar en verdient onze aandacht. Om deze te behouden voor toekomstige generaties moeten we de bijzondere planten- en diersoorten die er voorkomen beschermen tegen verdroging, verzuring en een teveel aan stikstof. Dit komt de biodiversiteit in Haaksbergen en daarbuiten ten goede”. De wethouder weet dat de maatregelen impact hebben op de bedrijfsvoering van agrariërs. “Dat is niet te onderschatten. Daarom is ook heel zorgvuldig te werk gegaan en is zo goed mogelijk geprobeerd de negatieve effecten weg te nemen en schade te compenseren.”

Uitvoering van start

Aannemersbedrijf Baks Civiel- en Cultuurtechniek start begin juli met de uitvoering van de werkzaamheden in Buurserzand. Dat gebeurt gefaseerd. Er wordt begonnen in het westelijke en oostelijke deel van het Buurserzand én in het Horsterveen. Op verschillende plekken worden sloten verondiept en gedempt. Ook wordt er geplagd: de bovenste grondlaag wordt verwijderd. Verder worden enkele landbouwpercelen weer omgevormd naar natuur. Daarbij wordt de oorspronkelijke hoogte van het terrein hersteld. In een deel van het gebied worden bomen weggehaald ten gunste van heide en vennen. Deze bomen worden elders gecompenseerd door nieuwe bomen in te planten.

Mooiere omgeving

Wethouder Jan-Herman Scholten is zich ervan bewust, dat er behoorlijk wordt ingegrepen in het landschap. “Ik weet dat onze natuurgebieden bij veel Haaksbergenaren in het hart zitten. Ze vinden het mooi zoals het is. Binnenkort rijdt er groot en kleiner materieel het Buurserzand en het Horsterveen in en is het er een tijdje wat minder attractief. Ik hoop dat de bezoekers zich dan realiseren dat deze maatregelen op termijn bijdragen aan een mooiere omgeving en terugbrengen wat verloren dreigt te gaan!”

Contact met de omgeving

Bij de totstandkoming van de plannen voor natuurherstel is de afgelopen jaren uitgebreid overleg geweest met omwonenden, partners in het gebied (zoals LTO en de waterschappen) en deskundigen.  Er is daarbij rekening gehouden met de persoonlijke situatie van omwonenden. Met diverse grondeigenaren zijn overeenkomsten gesloten over toekomstig gebruik, aankoop en ruil van gronden. Gedurende de uitvoering bestaat er kans op hinder en overlast, bijvoorbeeld door geluid van machines of grondtransport over de openbare weg. Bezoekers worden via borden in de gebieden op de hoogte gesteld van de werkzaamheden. Ook omwonenden worden geïnformeerd.

Natura 2000

In Overijssel zijn 24 natuurgebieden aangewezen als Natura 2000-gebied.  Binnen de gemeente Haaksbergen bevinden zich twee Natura-2000 gebieden: Buurserzand-Haaksbergerveen en Witte Veen. Buurserzand en Horsterveen (een gebied binnen het Haaksbergerveen) zijn de eerste gebieden waar nu natuurherstelmaatregelen worden uitgevoerd. Voor de rest van het Haaksbergerveen en het Witte Veen zijn er plannen in de maak.

Meer informatie

Provincie Overijssel is opdrachtgever, maar werkt binnen dit Natura 2000-project samen met gemeente Haaksbergen, LTO-Noord, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Waterschap Vechtstromen en het Waterschap Rijn & IJssel. Meer informatie over het Natura 2000-programma vindt u op: www.overijssel.nl/natura2000.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio