22.5 C
De Bilt

Pilot tiny houses door gemeente Enschede gestart

De gemeente Enschede start een pilotproject voor de realisatie van tiny houses binnen de bebouwde kom. De proef is bedoeld om gedurende een periode van drie jaar maximaal 10 solitaire tiny houses te faciliteren.

Het hoofddoel van deze pilot is om ervaring op te doen met het faciliteren van tiny houses binnen het stedelijk gebied van Enschede. Momenteel ontbreken nog duidelijke richtlijnen over hoe de gemeente Enschede omgaat met initiatieven voor tiny houses binnen de bebouwde kom. Deze pilot dient daarom als een testperiode om beleidsuitgangspunten en voorwaarden vast te stellen en te evalueren.

Tiny Houses: kleine duurzame woningen

Tiny houses zijn kleine, duurzame woningen die een bewust en milieuvriendelijk leven bevorderen met een minimale ecologische voetafdruk. Ze zijn met name aantrekkelijk voor mensen die zelfvoorzienend willen zijn en bewust willen leven. Ook kunnen ze dienen als tijdelijke huisvesting voor bijvoorbeeld startende jongeren.

De voorwaarden voor deze pilot beperken zich tot het faciliteren van solitaire tiny houses binnen de bebouwde kom. Commerciële initiatieven worden uitgesloten. De gemeente verleent geen financiële steun en stelt geen grond ter beschikking. De pilot heeft als doel gedurende drie jaar ervaring op te doen met deze nieuwe woonvormen en op basis daarvan beleid te ontwikkelen. Tijdens deze periode worden maximaal 10 initiatieven toegelaten, waarbij de tiny houses voldoen aan specifieke criteria, zoals verplaatsbaarheid, duurzaamheid, en landschappelijke inpasbaarheid.

Ruimte geven aan nieuwe woonvormen

De gemeente Enschede ziet de pilot als een kans om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de woningmarkt en om tegemoet te komen aan de vraag naar alternatieve woonvormen. Na afloop van de pilot vindt een evaluatie plaats om te bepalen of het beleid moeten worden aangepast en of er meer of minder regels nodig zijn voor tiny houses binnen de bebouwde kom.

Met deze proef komt de gemeente tegemoet aan de specifieke woonwens van een groep Enschedeërs. Wethouder Jeroen Diepemaat: “De manier waarop inwoners willen wonen verandert. Thema’s zoals samenwonen in een community, met een minimale ecologische footprint wonen of zelfvoorzienend zijn zien we vaker terug in initiatieven van inwoners. Daarom willen we meer ruimte geven aan woonconcepten die een andere manier van leven nastreven. Met deze pilot zetten we hier een mooie stap in.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio