14.5 C
De Bilt

Voor Omgevingsvisie Land van Cuijk 2040 strijden middelbare scholieren in hackathon om beste toekomstvisie

Gemeente Land van Cuijk werkt aan de Omgevingsvisie Land van Cuijk 2040. Dit doet de gemeente niet alleen. Na wijk- en dorpsraden, inwoners en (samenwerkings)partners konden nu ook middelbare scholieren van Metameer Jenaplan, Metameer Stevensbeek, het Elzendaalcollege en het Merletcollege meedenken over de toekomst van gemeente Land van Cuijk. Tijdens een zogenaamde hackathon gingen derdeklassers van deze scholen de strijd met elkaar aan om de beste toekomstvisie voor gemeente Land van Cuijk 2040 te pitchen.

Mark Janssen – van Gaal, wethouder Ruimtelijke Ordening: “Als we het hebben over de toekomst van onze gemeente, is het logisch dat we ook onze jeugd betrekken. Zij zijn de toekomst, en ze hebben daar vaak verrassende ideeën over. Daarom vonden we het belangrijk jeugd te betrekken in het participatieproces om te komen tot de Omgevingsvisie. En hoe kan dat beter, dan samen met onze middelbare scholen?”

De hackathon

Van elke school deden tien scholieren mee aan ‘de hackathon’; een interactieve en creatieve werkvorm waarin teams in een korte tijd aan de slag gaan met een complex vraagstuk. In dit geval om te komen tot een toekomstvisie voor gemeente Land van Cuijk 2040. De gemeente pitchte eerst de drie toekomstbeelden die door de gemeente zijn gemaakt. Deze werden door de leerlingen beoordeeld. Wat spreekt aan, en wat totaal niet? Daarna gingen de leerlingen over verschillende thema’s in gesprek met experts van de gemeente. Wat zijn de opgaven en de dilemma’s voor Samenleving & Gezondheid, Water, Klimaat & Energie, Mobiliteit, Natuur & Landbouw, Wonen en Economie & Toerisme?

Met deze informatie op zak werkten de drie scholen hun eigen toekomstvisie uit voor gemeente Land van Cuijk. In een pitch streden zij om het beste oordeel van de jury. Die beoordeelde de toekomstvisies op inhoud, proces en de creatieve uitwerking. In elke pitch zaten verrassende elementen. Zo dachten de leerlingen na over een stuwdam in de Maas, kerncentrale voor duurzame energie, mentale gezondheid, deelauto’s en verbinding tussen jong en oud. Metameer Jenaplan ging er uiteindelijk nipt met de winst vandoor.

Verbinding

Jan Vermunt, op het Metameer Jenaplan teamleider en coördinator op het gebied van jongerenparticipatie met de gemeente, vindt deze eerste hackathon met de gemeente voor herhaling vatbaar: “Ik vind het belangrijk dat de leerlingen met vraagstukken uit het echte leven aan de slag gaan en zo hun steentje bijdragen. Dat er dus op inhoud een verbinding wordt gemaakt tussen de scholen en de gemeente. En extra mooi: deze hackathon verbindt niet alleen de scholen en gemeente, maar ook scholen onderling.”  

De gemeente gaat nu samen met Bureau UUM verder met de uitwerking van de Omgevingsvisie. De opbrengst van de hackathon wordt daarin meegenomen.

Wat is de Omgevingsvisie Land van Cuijk 2040?

Alles wat je ziet, voelt, hoort en ruikt is onderdeel van de fysieke leefomgeving. Dit zijn bijvoorbeeld gebouwen, het verkeer, de natuur en een schone lucht. Onze doelen en ambities voor de fysieke leefomgeving leggen we vast in de Omgevingsvisie. Zo helpt de Omgevingsvisie ons bij het maken van plannen voor de gemeente Land van Cuijk tot 2040.


In de eerste fase op weg naar de Omgevingsvisie Land van Cuijk 2040 hebben we gewerkt aan de Opgavennotitie. In de tweede fase werken we aan de perspectievennotitie. In deze fase bouwen we aan ‘het verhaal Land van Cuijk’.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio