22.7 C
De Bilt

Aanleg ‘beleefbaar’ veenweidepad bij scholencluster Kamerik

Kamerik – Bij de bouw van het scholencluster in Kamerik is er veel aandacht voor duurzaamheid, water en veenweide. Een in het oog springend project is de aanleg van een veenweidepad achter het schoolgebouw. Door dit veenweidepad zichtbaar te laten zakken in de toekomst, kunnen leerlingen met eigen ogen zien hoe sterk de bodemdaling in dit gebied is. Het veenweidepad is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van € 65.000,– van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Feestelijke ondertekening

Het waterschap ondersteunt de gemeente met een bijdrage vanuit de ‘Impulsregeling Klimaatadaptatie in de stad 2019’. De overeenkomst hiertoe is op 1 oktober ondertekend door George Becht (wethouder Onderwijs gemeente Woerden) en hoogheemraad Bernard de Jong (dagelijks bestuurder Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden). Met deze financiële bijdrage krijgt de gemeente een impuls om diverse maatregelen te nemen om het schoolplein en de schoolomgeving duurzaam aan te leggen. De nadruk ligt daarbij op bodemdaling en waterbeheer. Educatie speelt een belangrijke rol. Vandaar dat is gekozen om het pad zichtbaar te laten zakken zodat de impact van bodemdaling zichtbaar wordt.

 

Bernard de Jong: “Bodemdaling en waterbeheer zijn onlosmakelijk verbonden met Woerden. De aanleg van het veenweidepad en de bouw van een duurzaam scholencluster is een prachtig project om dit verhaal te vertellen aan kinderen en volwassenen. Het project moet zeker navolging krijgen bij andere scholen!”

George Becht: “Met de financiële bijdrage van het waterschap kunnen wij leerlingen bewust maken van het belang van duurzaamheidsmaatregelen. Ze zien met eigen ogen waarom deze maatregelen hard nodig zijn. We zijn erg blij dat het waterschap dit mogelijk maakt.”

Beleefbaarheid

Zowel het waterschap als de gemeente Woerden hecht er veel waarde aan dat de maatregelen ‘beleefbaar’ zijn. Er is rondom de school dan ook veel te zien. Het eerder genoemde veenweidepad krijgt bijvoorbeeld een inrichting op basis van de drassigheid. Zo komt er een zone met gras, een zone met cranberries en een zone met moerasplanten. Goed zichtbaar is ook het dakwater dat via open watergeulen van poel naar poel stroomt om uiteindelijk te worden afgevoerd in een watergang. Of water dat via kettingen van het dak wordt afgevoerd naar de bodem in een bak met grind (grindkoffer). Verder komt er een meetlat in het metselwerk van de school, zodat leerlingen kunnen zien hoeveel de bodem is gedaald. Het is de bedoeling dat de scholen deze onderdelen ook deel uit laten maken van hun lesprogramma. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Kleywegen uit Woerden en zijn eind 2019 klaar.

Nul-op-de-meter

Het scholencluster in Kamerik is het eerste schoolgebouw in de gemeente Woerden dat ‘nul-op-de-meter’ is, wat inhoudt dat er evenveel energie wordt opgewekt als er wordt verbruikt. Inmiddels zijn er drie duurzaamheidssubsidies verkregen: voor warmtepompen, voor zonnepanelen en nu dan ook voor klimaatbestendigheid, met de nadruk op bodemdaling en waterbeheer. Een voorbeeld van een maatregel tegen bodemdaling is dat er onder alle verhardingen een zettingsvrije fundering komt door middel van polystyreenblokken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio