Plan voor aardgasvrije buurten klaar voor inspraak

Zeist wil zo snel mogelijk, en uiterlijk in 2050, energieneutraal zijn. Een belangrijk onderdeel daarvan is het aardgasvrij maken van woningen en bedrijven in alle buurten. Het college heeft daarom een plan gemaakt voor de overgang naar aardgasvrij. Dit plan heet ‘Transitievisie Warmte’. Iedereen kan nu op dat plan reageren. Met die reacties kan het college het plan verder verbeteren. Het Rijk heeft gemeente opdracht gegeven uiterlijk in 2021 een TVW op te stellen, en deze elke vijf jaar aan te passen op nieuwe inzichten en ontwikkelingen.

Aardgasvrij wonen

Wethouder duurzaamheid, Wouter Catsburg: “We denken heel goed na over hoe we buurten aardgasvrij gaan maken. Op welke manier gaan we woningen verwarmen, als dat niet meer met aardgas kan? In welke volgorde gaan we buurten aardgasvrij maken? We doen het samen met inwoners en ondernemers, om te komen tot keuzes die betaalbaar en betrouwbaar zijn.”

Mogelijke oplossingen

De Transitievisie Warmte (hierna afgekort tot TVW) schetst een route voor de geleidelijke overgang naar een aardgasvrij Zeist. De gemeente onderbouwt in de Transitievisie welke aardgasvrije warmte-oplossingen in de verschillende buurten en bedrijventerreinen voor de hand liggen. Dat kan zijn: een warmtenet, restwarmte van industrie, bodemenergie, enzovoort. In een aantal buurten moeten oplossingen per woning worden gevonden. Bijvoorbeeld via warmtepompen en zonneboilers.

Ook staat in de TVW wanneer naar verwachting verkenningen in een buurt starten. In enkele buurten hebben bewoners al initiatieven gestart waar de gemeente bij is aangesloten. Maar voor nog geen enkele buurt staat al vást welke aardgasvrije oplossing er komt. En ook de planning is nog voorlopig.

Reageren op de TVW

Reageren op de TVW kan tot en met 17 januari 2021. Het college van B&W beoordeelt de reacties en past de TVW mogelijk aan. Daarna gaat de TVW voor een definitief besluit naar de gemeenteraad. Een inspraakreactie indienen kan via het inspraakformulier op www.zeist.nl/tvw. Inwoners kunnen de TVW ook op papier ontvangen. Zij kunnen een mail sturen naar zeist@zeist.nl, of bellen naar 14 030.

Op www.zeist.nl/tvw staat de complete ‘Transitievisie Warmte’, een samenvatting, een reactieformulier en een kaart van Zeist. Op die kaart kunnen inwoners zien wat op dit moment voor hun buurt de meest kansrijke aardgasvrije warmte-oplossing is.

TVW helpt bij verduurzamen

De voorlopige inschattingen uit de TVW kunnen inwoners en ondernemers helpen om keuzes te maken voor het verduurzamen van hun panden. Isoleren van een pand en overstappen op inductiekoken zijn altijd goed maatregelen. Over het niveau en de wijze van isoleren, kunnen de adviseurs van www.mijngroenehuis.nu en www.mijngroenebedrijf.nu advies geven.

Samen met bewoners

Wethouder Catsburg: “Als vervolg op de TVW, gaan we de komende jaren voor elke buurt in Zeist een buurtuitvoeringsplan opstellen. Dit doen we samen met bewoners en ondernemers in die buurten. Het gaat tenslotte over hún woningen en panden.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Ad de Regt kandidaat-wethouder gemeente Woerden

Woerden - LijstvanderDoes draagt Ad de Regt voor als kandidaat-wethouder. Als de gemeenteraad van Woerden instemt met de voordracht zal hij de afgetreden wethouder...

Pilot ‘Grootschalig testen’ gestart in gemeente Bunschoten

Bunschoten - Vanaf begin februari 2021 wordt in de gemeente Bunschoten de pilot ‘Grootschalig testen (traceren en isoleren)’ gestart in samenwerking met de GGD...

Aanhouding voor heling, mogelijk meerdere zaken opgelost

Utrecht - Op zaterdag 9 januari hield de politie een automobilist met gestolen kentekenplaten aan. Hij wordt ook verdacht van meerdere gevallen van diefstal...

Gebieden voor zonnevelden en windmolens: Belangengroepen praten mee

De Ronde Venen - Ruim 1500 inwoners hebben de Zon en Wind kaart ingevuld en zo aangegeven welke gebieden zij geschikt vinden voor zonnevelden...

Lopik controleert streng op parkeeroverlast

Lopik - De afgelopen tijd heeft de gemeente Lopik meerdere meldingen ontvangen van parkeeroverlast. Het gaat om overtredingen zoals parkeren van (grote) werkbussen, parkeren...

Woerden sluit woning Molenvlietbrink

Woerden - Vanwege de vondst van materialen die gebruikt worden voor de productie en handel in hennep heeft gemeente Woerden een woning aan de...

Bibliotheek wil weten wat bezoekers belangrijk vinden

Maarssen - De Bibliotheek is in ontwikkeling. Misschien heeft u het nog niet direct opgemerkt, maar van de klassieke uitleenbibliotheek groeien we steeds meer...

Gevonden archiefkopieën afgerond

Wijk bij Duurstede - In september 2020 stonden 69 dozen met archiefkopieën in een oud papiercontainer in Wijk bij Duurstede. Was dit een datalek?...