17.2 C
De Bilt

Bijna 60 ondergrondse afvalcontainers in Zeist

Zeist – De gemeente heeft 35 locaties aangewezen waar ze in totaal bijna 60 ondergrondse afvalcontainers voor afvalinzameling gaat plaatsen. Hiermee wil de gemeente het scheiden van afval stimuleren. De ondergrondse containers worden geplaatst in de eerste helft van 2022. In die periode worden ook de kliko’s voor plastic, metaal en drinkpakken (PMD) uitgereikt bij laagbouwwoningen waar dat nog niet is gebeurd. Zo wil de gemeente het voor meer inwoners makkelijker maken om PMD te scheiden.

Reacties

Inwoners konden van begin juli tot eind september reageren op de voorgestelde locaties voor ondergrondse afvalcontainers. Dat leidde tot 66 zogeheten ‘zienswijzen’ (formele reacties). Als gevolg van deze zienswijzen heeft het college besloten de locaties van vijf ondergrondse containers te wijzigen. Vier ondergrondse containers komen geheel te vervallen. Omwonenden en gebruikers van de vijf gewijzigde locaties ontvangen een brief. Zij kunnen nog in beroep tegen deze nieuwe locaties.

De gemeente heeft op alle zienswijzen reacties geformuleerd. Deze staan in de Nota van Antwoord, te vinden op www.zeist.nl/devolgendestap. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, krijgt begin december een brief met een reactie op die zienswijze. Deze inwoners kunnen nog in beroep tegen het plan met de definitieve locaties.

“Spectaculaire stap”

Bewoners van Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder, Huis ter Heide en een aantal buurten in Zeist  hebben eerder al PMD-kliko’s gekregen. Na plaatsing van de ondergrondse containers is de weg vrij om ook de overige laagbouwwijken in Zeist te voorzien van PMD-kliko’s. Wethouder Wouter Catsburg: “Sinds de invoering van de PMD-kliko produceert elke inwoner in Austerlitz per jaar nog maar 122 kilo restafval.

afvalcontainers
Foto © Joke Rietveld-Regio Online

Daarvóór was dat 228 kilo: een spectaculaire stap! Zo kunnen we veel meer afval hergebruiken. Dat is goed nieuws voor het milieu en voor de leefbaarheid van onze woonomgeving. Ook zorgt afval scheiden voor lagere kosten van afvalverwerking, zodat we de stijging van de afvalstoffenheffing zoveel mogelijk kunnen beperken.”

Ondergrondse afvalcontainers

De gemeente Zeist werkt continu aan verbeteringen in de mogelijkheden voor inwoners om afval te scheiden. Onderdeel daarvan is het uitreiken van PMD-kliko’s aan inwoners van laagbouwwoningen. In een aantal wijken neemt de gemeente de grijze kliko voor restafval tegelijkertijd in. Bewoners kunnen dan hun restafval kwijt in ondergrondse containers in de buurt. Het college heeft nu de locaties voor die containers aangewezen. Daarnaast zal de gemeente enkele bovengrondse containers ondergronds brengen. Op andere plekken komen extra ondergrondse containers voor glas of textiel.

De locaties voor de nieuwe ondergrondse containers staan op www.zeist.nl/devolgendestap.  

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio