5.3 C
De Bilt

Busbaan op Stationsweg verlicht vertragingsdruk openbaar vervoer

Op de Spoorlaan, de Johan van Oldebarneveltlaan en de Utrechtsestraatweg loopt de bus regelmatig flinke vertragingen op. Dit is zeer hinderlijk voor openbaar vervoer reizigers, omdat hun reis hier minder betrouwbaar door wordt. De vertragingen werken bovendien door in de hele regio Utrecht West en zorgen voor busuitval op andere lijnen in de regio. Daarom gaat de gemeente Woerden begin januari 2021 een busbaan realiseren op de Stationsweg. De aanleg van deze busbaan wordt volledig gesubsidieerd door de provincie Utrecht.

Eén rijstrook uitsluitend voor bussen

Om de busbaan aan te kunnen leggen dient de wegconstructie met ongeveer éé n meter te worden verbreed. Hierdoor worden drie openbare parkeerplaatsen langs de rijbaan opgeheven en wordt het fietspad en voetpad wat versmald. De wegconstructie wordt opgedeeld in twee rijstroken, waarvan één rijstrook bestemd is voor motorvoertuigen richting het station en de Johan van Oldenbarneveltlaan (huidige situatie). De andere rijstrook is uitsluitend bestemd voor bussen. Bij het verbreden van de wegconstructie worden ook het naastliggende fietspad en het voetpad vernieuwd. De woningen langs de Stationsweg en de bedrijven blijven gewoon bereikbaar zoals ze dat nu ook zijn.

Werkzaamheden Oostdam

Tot voorjaar 2022 vinden er werkzaamheden plaats aan de Oostdam. Deze werkzaamheden leiden tot flinke verkeershinder. De vraag waarom de gemeente gelijktijdig een busbaan gaat realiseren in dit gebied is goed te beantwoorden. De busbaan zorgt voor een verminderde druk op de Utrechtsestraatweg, doordat de bussen hier niet langer rijden. De aanleg van de busbaan gaat bovendien niet leiden tot extra verkeershinder, omdat het grootste deel van het werk kan worden uitgevoerd zonder dat de weg daarvoor moet worden afgesloten. Alleen voor de asfalteringswerkzaamheden is een afsluiting nodig, maar dat wordt gepland op momenten dat verkeer hier zo min mogelijk hinder van ondervindt.

Minder vertragingen belang OV

Reizigers hebben enorm veel baat bij de aanleg van de busbaan, omdat hun reistijd hiermee betrouwbaarder wordt. Omdat vertragingen in Woerden doorwerken in de hele regio, kan zelfs “maar” twee minuten vertraging leiden tot een half uur extra vertraging, omdat de trein volgens dienstregeling rijdt. Meer nog dan eerst gedacht is de busbaan van groot belang voor de betrouwbaarheid van het OV in en rond Woerden, inclusief SyntusFlex. De werkzaamheden aan de Oostdam kunnen leiden tot extra vertragingen en rituitval zal zorgen voor nog minder reizigers in het Woerdens OV. De continuïteit van dat OV systeem komt dan zwaar onder druk te staan. Met de aanleg van de busbaan wordt gezorgd voor een flinke verlichting van de vertragingsdruk en doet in het positiefste geval meer mensen de bus nemen.

Aanleg busbaan

Enkele bewoners vrezen overlast te gaan ervaren van de busbaan. De gemeente begrijpt dat; waar bussen nu alleen nog richting het station via de Stationsweg rijden, gaan ze na aanleg van de busbaan ook vanaf het station langs de woningen rijden. De gemeente laat echter het algemeen belang van goed openbaar vervoer in het centrum en het station zwaarder wegen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio