College overlegt met raad over verdere versterking gebiedsteams

Nijkerk – De gebiedsteams bieden goede ondersteuning en worden door inwoners gewaardeerd. Dat blijkt uit een vorig jaar gehouden evaluatie. Om de gebiedsteams voor de toekomst verder te versterken wil het college met de raad overleggen over de beste koers. Op tafel ligt de vraag of het niet het beste is om gebiedsteammedewerkers in dienst van de gemeente te laten komen. Ook wil het college bespreken om collectieve preventie vooral over te laten aan maatschappelijke organisaties.

Sinds 2015 verzorgen in Nijkerk vier gebiedsteams de jeugd- en Wmo-ondersteuning. Uit evaluatie blijkt dat de gebiedsteams het goed doen. De ondersteuning en dienstverlening is op orde. Inwoners waarderen de laagdrempeligheid en betrokkenheid van medewerkers en voelen zich gehoord. De teams handelen snel en leveren goed maatwerk. De evaluatie levert ook een aantal aanbevelingen ter versterking van de gebiedsteams op. Het college heeft over deze aanbevelingen een voorlopig standpunt ingenomen dat men op 30 augustus en 6 september met de gemeenteraad gaat bespreken.

Wethouder Nadya Aboyaakoub: “Ik ben heel trots op wat de medewerkers van de gebiedsteams in drie jaar tijd hebben neergezet om onze inwoners te ondersteunen. We willen nu met de gemeenteraad overleggen hoe we de teams nog een stap verder kunnen brengen.”

Collectieve preventie

Een van de standpunten gaat over collectieve preventie, zoals het geven van weerbaarheidstrainingen aan jongeren. Het college heeft als denkrichting dat collectieve preventie niet bij het gebiedsteam thuishoort. Preventietaken leiden af van het bieden van ondersteuning. Preventie heeft juist als functie om te voorkómen dat  mensen de gebiedsteams nodig hebben. Daarnaast zijn er diverse maatschappelijke organisaties met deskundigheid op gebied van preventie.

In dienst van de gemeente

Een andere belangrijk standpunt gaat over de organisatie van de gebiedsteams. Bijna alle gebiedsteammedewerkers zijn afkomstig van de maatschappelijke organisatie en daar in dienst. Tegelijkertijd zijn de gebiedsteams een gemeentelijke voorziening en worden vanuit de gemeente aangestuurd. Het college wil nu met de raad bespreken of het goed zou zijn om gebiedsteammedewerkers in dienst van de gemeente te laten zijn (met uitzondering van specialismen waarvoor de gemeente de vakkennis en expertise niet kan waarborgen). Dit geeft duidelijkheid aan inwoners en aan het personeel. Voordeel voor inwoners is dat men minder geconfronteerd wordt met personele wisselingen. Aansturing vanuit de gemeente wordt directer, samenwerking met andere gemeentelijke collega’s sterker en dubbele kosten worden vermeden.

Het college is bij dit alles van mening dat het huidige niveau van dienstverlening ten minste gehandhaafd moet blijven. De gebiedsteams doen zeker niet teveel.  Ze moeten dicht bij inwoners blijven staan en op het juiste moment regie in een situatie nemen en als het kan weer loslaten.

Besluitvorming

De richtinggevende uitspraken van de raad gebruikt het college om besluitvorming door college en raad voor te bereiden. Naar verwachting zal de raad in november een besluit nemen over de taken en organisatie van de gebiedsteams.

 

Nieuws uit deze regio

Bunnik akkoord met Integraal Programma van Eisen Odijk West

Bunnik - Het college van de gemeente Bunnik is akkoord met het opgestelde Integraal Programma van Eisen (IPvE) voor de bouw van 1000 woningen...

WaST doet de was voor wie dat zelf niet kan

De Bilt - Alle inwoners van de gemeente De Bilt kunnen vanaf 1 maart 2021 gebruik maken van was- en strijkservice WaST. Inwoners voor...

Archeologische ontdekvitrine onthuld in Nieuwegein

Nieuwegein - Vandaag heeft wethouder Cultuur John van Engelen de ‘archeologische ontdekvitrine’ op basisschool De Tweeklank onthuld. Met deze vitrine kunnen de leerlingen van...

Compensatie schuldengeneratie met onvoldoende geld gesteund door politiek

Utrecht - Compensatie van de studenten die nu nog onder het leenstelsel studeren, lijkt onvoldoende zo blijkt uit doorberekeningen van het Centraal Planbureau. De...

VVD wil met inwoners praten over oplossing tekort aan woningen

Woerden/Stichtse Vecht/De Ronde Venen - Woningbouw is voor alle inwoners op dit moment een actueel en belangrijk onderwerp. Je kunt geen krant openslaan of...

Gemeente Eemnes sluit aan bij Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Eemnes - Sinds vandaag is Eemnes, als eerste gemeente uit de regio Utrecht, aangehaakt bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Het fonds maakt sport...

Gemeente en Buitenwereld gaan samen voor een goede overdracht

Houten - Na het stoppen van de subsidie aan de stichting Buitenwereld wil de gemeente het beheer van de kinderboerderij en de speeltuin per...

Utrechts Landschap gaat poldermolen in Baambrugge restaureren

Baamgrugge - Utrechts Landschap gaat de karakteristieke poldermolen ’t Hoog- en Groenland grootscheeps restaureren. Deze monumentale molen uit ca 1680 staat in Baambrugge, nabij...