26.8 C
De Bilt

College van B&W presenteert visie op de toekomst van het openbaar vervoer

Barneveld – De komende jaren gaat er veel veranderen op het gebied van het openbaar vervoer. De gemeente wil zich daar zo goed mogelijk op voorbereiden. Het college heeft daarom een visie op het openbaar vervoer opgesteld en aan de gemeenteraad gestuurd. Kern van de visie is dat het openbaar vervoer ook in de toekomst bijdraagt aan een goede bereikbaarheid van Barneveld en een optimale mobiliteit van inwoners waarbij vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd.

De gemeenteraad stelde in 2017 het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan vast. In dit GVVP wordt ook al rekening gehouden met de toekomstige veranderingen op het gebied van het openbaar vervoer. Openbaar vervoer is en blijft de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Gelderland, maar deze partners bouwen daarbij op de kennis van de gemeente als het gaat om de behoeften van de reiziger en haar inwoners.

visie
De gemeente Barneveld bereidt zich op die toekomst voor, legt een aantal denkrichtingen vast gebruikt dit als uitgangspunt, bijvoorbeeld in de voorbereiding op de nieuwe ov-concessie 2020 (het alleenrecht dat de provincie Gelderland verleent aan de winnende vervoerder (die een aanbieding deed) om openbaar vervoer aan te mogen bieden).
De visie kwam tot stand met de gemeenteraad, inwoners, inwonersgroepen, maatschappelijke organisaties, ondernemers, jongerenraad, vervoerders, regio’s, provincie en gemeenten.

visie

Openbaar vervoer mét dienstregeling

Het college begrijpt dat niet overal meer een grote bus met een geringe bezetting volgens de dienstregeling kan rijden, maar blijft inzetten op het behoud van een vorm van openbaar vervoer in iedere dorpskern. Als in dorpen geen bus meer zou kunnen rijden, moet daar waardig maatwerk voor in de plaats komen. Het maatwerk wordt vervolgens eerst naast de bestaande bus met dienstregeling aangeboden voordat deze mogelijk verdwijnt. Voorbeelden zijn flexibele vormen van vervoer zoals de bel- en buurtbus. Hierbij mag het niet zo zijn dat de bestaande buurtbusverenigingen onder druk komen te staan.

De gemeente Barneveld zet, samengevat, in op de volgende zaken:

1. Buslijnen (voor de grote reizigersstromen) met een dienstregeling in de concessie.
2. Maatwerk dat (zowel bij de start als gehele concessieduur) onder de                                  verantwoordelijkheid van de provincie Gelderland behoort.
3. Kwartiersdienst op de gehele Valleilijn en verlening van de Valleilijn naar Arnhem.
4. Een directe treinverbinding richting Apeldoorn in de vorm van een intercitystop                  (Barneveld Noord) of een sprinterdienst (stations Barneveld, Stroe en Apeldoorn) en in         het verlengde een directe treinverbinding richting de Randstad zodat er niet meer               overgestapt hoeft te worden
5. Betere en snellere busverbindingen tussen Barneveld en Apeldoorn, Barneveld en                Otterlo/Arnhem, Barneveld en Scherpenzeel en door de dorpen Kootwijkerbroek en            Stroe naar knooppunt Wittenberg.
6. Een betere en directe verbinding tussen Barneveld en Nijkerk en daarnaast voor een          verbinding tussen Barneveld en Nijkerk via de dorpskernen Zwartebroek en Terschuur.
7. De buurtbusverenigingen te faciliteren.

visie

Openbaar vervoer zónder dienstregeling

Het college gaat ervan uit dat in de toekomst openbaar vervoer mét en zónder                  dienstregeling elkaar aanvullen. Het college zet zich bij provincie, rijk en vervoerders in  voor een toekomstbestendig flexibel ov-systeem. Hiermee kunnen de                                vervoersvoorzieningen worden aangepast aan de laatste wensen en behoeften van de        reizigers. De treinstations in Barneveld zijn de basis waar vandaan de dorpen nu én in de toekomst bereikbaar blijven. Nieuwe vormen van vervoer zoals Automaatje, Valleihopper, deelauto’s en deelfietsen gaan een steeds belangrijkere rol spelen in het ov-systeem. Op deze manier biedt het ov-systeem alle inwoners en bezoekers(ook daar waar geen openbaar vervoer met dienstregeling is) de mogelijkheid te reizen en een concurrerend
alternatief voor de auto te bieden.

De gemeente Barneveld zet, samengevat, in op de volgende zaken:

8. Maatwerk (vervoer zonder dienstregeling) dat in de concessie opgenomen wordt zodat        verdere versnippering van het openbaar vervoer voorkomen wordt.
9. Het behoud van een vorm van openbaar vervoer in iedere dorpskern.
10. Het voor-/natransport te minimaliseren (deur-tot-deur of halte-tot-deur).
11. De bedrijventerreinen Harselaar en de Briellaerd met andere modaliteiten dan de auto        goed bereikbaar te maken.
12. Het stimuleren en vergroten van vrijwilligersinitiatieven zoals Automaatje.

visie

Toekomstige voorzieningen & Infrastructuur

Het college wil, in de infrastructuur, nu al rekening houden met de veranderende vormen van openbaar vervoer en voorzieningen verbeteren. De gemeente werkt daarvoor samen met vervoerspartners aan een succesvol integraal ov-systeem met aantrekkelijke overstapmogelijkheden tussen alle vormen van vervoer. Zoveel mogelijk ov-voorzieningen zijn en blijven toegankelijk. Het gebruik van de fiets wordt gestimuleerd door een aantrekkelijke fietsinfrastructuur te bieden en initiatieven zoals de OV-fiets en Keobike te faciliteren. Waar de fiets een sterke combinatie is met het openbaar vervoer, kan de auto dit ook zijn, maar dan moet er wel voldoende parkeercapaciteit bij haltes en knooppunten (mobiliteitspleinen) zijn. Tot slot streven we ernaar om duurzame, schone mobiliteitsoplossingen te stimuleren en volgen de ontwikkelingen op dit gebied.

De gemeente Barneveld zet, samengevat, in op de volgende zaken:

13. Het verbeteren van de bekendheid van het openbaar vervoer;
14. Nieuwe technieken en vervoerswijzen;
15. Een toegankelijk ov-vangnet (Valleihopper);
16. Een robuuste infrastructuur (GVVP 2017);
17. Goede fietsvoorzieningen (GVVP 2017) in combinatie met het stimuleren, faciliteren en        coördineren van deelfietssystemen;
18. Parkeervoorzieningen voor de auto bij ov-knooppunten (GVVP 2017), het uitbreiden            van P+R-locaties en het stimuleren van het gebruik ervan (GVVP 2017);
19. Het stimuleren van duurzaam vervoer.

visie
De visie wordt besproken tijdens de commissie Grondgebied van donderdag 21 juni 2018.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio