Gemeenteraad Montfoort wil via arbitrage uit elkaar met IJsselstein

Montfoort – De gemeenteraad van Montfoort heeft ingestemd met arbitrage voor de financiële en juridische afwikkeling van de Gemeenschappelijke Regeling UW Samenwerking.

Het bestuur hecht er grote waarde aan de regie te houden en wil via arbitrage kiezen voor een snelle maar zorgvuldige ontvlechting van de UW Samenwerking. Om te voorkomen dat de financiële en juridische afwikkeling van de beëindiging van de Gemeenschappelijke Regeling UW Samenwerking, een obstakel wordt bij de ontvlechting, heeft het bestuur van Montfoort het initiatief tot arbitrage genomen. Beide colleges hebben de raden voorgesteld arbitrage in te zetten. De gemeenteraad van Montfoort is nu akkoord.

Het college van Montfoort gaat nu graag met het college van IJsselstein aan de slag om verder invulling te geven aan de voorwaarden voor arbitrage en het aantrekken van arbiters. Mocht dit nuttig zijn om voortgang en eensluidendheid in het proces te krijgen, dan zullen wij de Provincie vragen in deze bemiddelend op te treden.

Plan van aanpak ontvlechting

Tijdens de arbitrage gaat de organisatorische ontvlechting gewoon door. De UW Samenwerking wordt omgebouwd naar twee gemeentelijke organisaties. Daarbij is het uitgangspunt dat de dienstverlening onverstoord doorgang vindt (going concern). Voor de organisatorische ontvlechting is een plan van aanpak in voorbereiding dat naar verwachting in mei 2018 aan de beide gemeenteraden zal worden voorgelegd.

 

Meepraten over nieuwe koers van Montfoort

Aan de slag met een nieuw toekomstperspectief voor Montfoort; zo luidt het besluit van de gemeenteraad van maandag 19 maart. Het raadsbesluit zorgt ervoor dat het gesprek over de toekomst direct na de verkiezingen kan worden gestart.

Burgemeester Van Harstkamp: “Nu UW Samenwerking wordt beëindigd, is het voor de toekomst van Montfoort erg belangrijk een nieuwe koers voor Montfoort te bepalen. Wat voor gemeente willen we zijn? Welke waarden vinden wij van wezenlijk belang voor de toekomst? Dit willen we graag doen in dialoog met inwoners, medewerkers en andere stakeholders.”

De gemeente gaat nu aan de slag om keuzes te doordenken. Dat gebeurt bestuurlijk, in gesprek met de nieuwe gemeenteraad, en in gesprek met inwoners, medewerkers en andere stakeholders. Medio mei worden daarvoor onder andere ronde tafelgesprekken georganiseerd. In juni zal de raad dan de koers en uitgangspunten bepalen waarop de nieuwe Montfoortse ambtelijke organisatie vervolgens kan worden opgebouwd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Professor dr. Frank Backx uit Maarssen krijgt Koninklijke onderscheiding

Maarssen - Hoogleraar klinische sportgeneeskunde en sportarts professor dr. F.J.G. (Frank) Backx uit Maarssen ontving op zijn afscheidsreceptie op 11 mei tot zijn grote...

Onderzoek nepprofielen: Camstra handelde alleen

Zeist - Het onderzoek naar het gebruik van nepprofielen op Facebook door de ex-fractievoorzitter van GroenLinks Zeist, Ronald Camstra, is afgerond. De externe commissie komt...

Weekmarkt geeft welkom terug-bloemetje aan marktkraamhouders

De Bilt - De weekmarkt op de Planetenbaan in De Bilt is nagenoeg weer compleet! Samen met marktmeester Rein Bloemendaal heeft wethouder Madeleine Bakker-Smit...

Lezing ‘Wolven in Nederland’ op 11 mei 2021, door Glenn Lelieveld

Utrecht - Op dinsdag 11 mei geeft Glenn Lelieveld om 15:00 uur een (online) lezing over de terugkeer van wolven in Nederland. Deelname is...

Zeldzame bijen en vlinders aangetroffen in Utrechtse natuur

Utrechts Landschap heeft in 2020 bijzondere bijen en vlinders waargenomen in haar natuurgebieden. De waarnemingen zijn het resultaat van jarenlang zorgvuldig beheer dat erop...

Gemeenten en politie werken samen aan een buitengebied zonder drugslabs

Vanaf 15 april kun je ze tegenkomen: politiemensen die het buitengebied van de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Renswoude, Rhenen, Veenendaal en Wijk bij Duurstede bezoeken....

Verhoging vrijstelling giften bijstand tot € 1200,-

Stichtse Vecht - Gemeente Stichtse Vecht verhoogt de vrijstelling voor giften die mensen in de bijstand mogen ontvangen tot € 1200,- per kalenderjaar ongeacht...

Ambitieverklaring Uitstroom beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio Zuid-Oost Utrecht

Utrecht - Op 12 april tekenden de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist, de woningbouwverenigingen, de aanbieders van beschermd...