6.8 C
De Bilt

Gemeenteraad Stichtse Vecht start met pilot effectiever vergaderen

Vanaf 1 januari 2023 start de gemeenteraad van Stichtse Vecht met de pilot wijzigingen reglement van de raad en commissieverordening. De pilot bestaat uit 2 delen. Een deel is er op gericht om de raadsleden puntiger en beknopter het debat met elkaar te laten voeren. Het tweede deel heeft betrekking op het spreekrecht van inwoners en heeft de bedoeling om op een andere wijze met inwoners in gesprek te gaan. Het inspreken tijdens een raadsvergadering komt te vervallen. De pilot periode loopt tot 1 mei 2023. Daarna zal er een evaluatie plaatsvinden om te kijken of de veranderingen effectief zijn en ze structureel kunnen worden doorgevoerd.

Werkgroep werkwijze gemeenteraad

De aanleiding voor de pilot is de breed gedragen wens van raadsfracties, griffie en voorzitter om effectiever te vergaderen. De raadsvergaderingen in Stichtse Vecht duren vaak lang door onder meer het herhalen van standpunten en het uitweiden bij de behandeling van een bespreekstuk. De werkgroep werkwijze raad  – bestaande uit raadsleden van verschillende fracties, de griffier en voorzitter van de raad – bieden met de pilot een set aan verbetervoorstellen. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 20 december stemde de raad, met 27 stemmen voor en 2 stemmen tegen, in met de pilot.

Beperkte spreektijden fracties gemeenteraad

Een van de maatregelen uit de pilot is om in de raadsvergadering een totale spreektijd per fractie in te voeren. Deze is deels bepaald door de grootte van de fractie. Elke fractie beschikt over 8 minuten spreektijd per vergadering, vermeerderd met één minuut per fractielid. Iedere fractie bepaalt zelf hoe ze deze spreektijd over de verschillende onderwerpen van de agenda verdeelt. Aan de hand van het volume van de raadsagenda kan het presidium vooraf besluiten om de spreektijd voor elke fractie te vermeerderen of te verminderen. Spreektijden voor fracties zijn alleen van toepassing bij gemeenteraadsvergaderingen en niet tijdens commissievergaderingen.

Spreekrecht voor inwoners

Een belangrijk onderdeel van de pilot is om de invloed van inwoners te optimaliseren en een beter gesprek te faciliteren. Omdat dit tijdens de besluitvormende fase het minst tot zijn recht komt en tijdens de beeld- en/of oordeelsvormende fase van de commissiebehandeling beter tot zijn recht komt, komt het inspreken tijdens de raadsvergadering volledig te vervallen. Alleen bij een commissievergadering kan nog worden ingesproken over agendapunten.

Inwoners, ondernemers of maatschappelijke organisaties die willen inspreken over een onderwerp dat niet geagendeerd staat, ook wel: ‘vreemd aan de agenda’ kunnen zich aanmelden voor een speciaal daarvoor ingelast moment tijdens een commissievergadering. Aanmelden kan tot de donderdag voorafgaand aan de vergadering. De invulling hiervan wordt bepaald door het aantal aanmeldingen en de aard van het onderwerp. De insteek is om ruim de tijd te kunnen nemen voor een gesprek en meer dan de gebruikelijke 5 minuten die daar nu voor staat.

Contact met de raad

Inwoners kunnen zich op ieder moment richten tot de gemeenteraad. Dit kan door contact op te nemen met de griffie of met de raadsleden of fracties. De telefoonnummers en e-mail adressen staan vermeld op de website raadsinformatiestichtsevecht.nl.

spot_img

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

spot_img

Nieuws uit deze regio