Herstel van instabiele oevers Lange Linschoten gestart

Oudewater – Namens de gemeente treft Van Leeuwen GWW voorbereidingen om de instabiele oeverdelen langs de Lange Linschoten weer veilig te maken. Het bedrijf startte het herstel op donderdag 4 januari met het verwijderen van circa 450 bomen. Maandag 8 januari begint het aannemingsbedrijf met het aanbrengen van stevige klei in de gaten die zich over een lengte van circa 1.800 meter in het talud bevinden.

Noodverordening

Net voor het kerstreces stelde burgemeester Pieter Verhoeve een noodverordening vast. Dat deed hij nadat de resultaten bekend waren van uitgevoerde metingen. Daaruit bleek dat sommige wegdelen er veel slechter aan toe waren, dan eerder werd aangenomen. Die noodverordening stelde de gemeente in staat om direct passende maatregelen te treffen die nodig waren om de veiligheid van de weggebruikers langs de Lange Linschoten te garanderen.

Maximumsnelheid verlaagt

Zo werd per direct de maximumsnelheid verlaagd van 60 naar 30 km per uur. Op de meest kwetsbare weggedeelten liet de gemeente reflecterende palen zetten. Daarnaast geldt er tot 11 februari een vaarverbod op de Lange Linschoten. En de gemeente besloot voor eigen rekening direct opdracht te geven om de slechte oeverdelen te verbeteren om het acute gevaar voor weggebruikers weg te nemen. Dat gebeurt door middel van het aanbrengen van klei in de gaten die zich in het talud bevinden. Om dat werk goed uit te kunnen voeren, moet er ook een twaalftal steigers verwijderd worden. Dat laatste gaat in overleg met de eigenaren gebeuren.

2 kilometer talud

Wethouder Bob Duindam: ,,Hoewel het goed is dat nu bijna 2 kilometer talud hersteld wordt, is de noodzaak van een noodverordening betreurenswaardig. Ik reken erop dat bij het waterschap en de provincie de urgentie van een volledige reconstructie geland is en dat we met dezelfde voortvarende samenwerking als de afgelopen weken de overige 8 kilometer kunnen aanpakken.”

Tot half februari bezig

De herstelwerkzaamheden duren tot ongeveer half februari. Zowel op de Noord- als Zuid-Linschoterzandweg mag sinds een half jaar alleen bestemmingsverkeer komen. Aanwonenden, bevoorradend verkeer en ander bestemmingsverkeer moet tijdens de werkzaamheden rekening houden met enig oponthoud. Verkeersregelaars helpen weggebruikers hun route te vervolgen. Wie het verloop van de werkzaamheden wil volgen, kan met ingang van maandag 8 januari een kijkje nemen op de website van Van Leeuwen GWW: www.vanleeuwengww.nl.

Nieuws uit deze regio

Bunnik akkoord met Integraal Programma van Eisen Odijk West

Bunnik - Het college van de gemeente Bunnik is akkoord met het opgestelde Integraal Programma van Eisen (IPvE) voor de bouw van 1000 woningen...

WaST doet de was voor wie dat zelf niet kan

De Bilt - Alle inwoners van de gemeente De Bilt kunnen vanaf 1 maart 2021 gebruik maken van was- en strijkservice WaST. Inwoners voor...

Archeologische ontdekvitrine onthuld in Nieuwegein

Nieuwegein - Vandaag heeft wethouder Cultuur John van Engelen de ‘archeologische ontdekvitrine’ op basisschool De Tweeklank onthuld. Met deze vitrine kunnen de leerlingen van...

Compensatie schuldengeneratie met onvoldoende geld gesteund door politiek

Utrecht - Compensatie van de studenten die nu nog onder het leenstelsel studeren, lijkt onvoldoende zo blijkt uit doorberekeningen van het Centraal Planbureau. De...

VVD wil met inwoners praten over oplossing tekort aan woningen

Woerden/Stichtse Vecht/De Ronde Venen - Woningbouw is voor alle inwoners op dit moment een actueel en belangrijk onderwerp. Je kunt geen krant openslaan of...

Gemeente Eemnes sluit aan bij Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Eemnes - Sinds vandaag is Eemnes, als eerste gemeente uit de regio Utrecht, aangehaakt bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Het fonds maakt sport...

Gemeente en Buitenwereld gaan samen voor een goede overdracht

Houten - Na het stoppen van de subsidie aan de stichting Buitenwereld wil de gemeente het beheer van de kinderboerderij en de speeltuin per...

Utrechts Landschap gaat poldermolen in Baambrugge restaureren

Baamgrugge - Utrechts Landschap gaat de karakteristieke poldermolen ’t Hoog- en Groenland grootscheeps restaureren. Deze monumentale molen uit ca 1680 staat in Baambrugge, nabij...