Miljoenentekort door uitvoering Participatiewet

Doorn – De Jaarrekening 2017 van gemeente Utrechtse Heuvelrug sluit met een tekort van € 3.139.000, vooral als gevolg van ontwikkelingen in het Sociaal Domein (€ 4.454.000). De tekorten op het Sociaal Domein door de uitvoering van de Participatiewet, zijn eerder aangekondigd en vormen voor meerdere gemeenten een probleem. Hierover wordt op regionaal en landelijk niveau gesproken. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is namens de gemeenten met het Rijk in gesprek om tot oplossing te komen voor deze financiële knelpunten.

Terugkijkend op 2017 concludeert het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug dat er intensief gewerkt is aan de uitvoering van het Raadsprogramma 2014 – 2018. Dit is duidelijk zichtbaar binnen het Sociaal Domein, op het gebied van veiligheid en het in stand houden en verbeteren van de fysieke leefomgeving. Daarnaast is ook de groene en duurzame identiteit verder ontwikkeld. In samenwerking met inwoners en partners is hard gewerkt aan veranderingen die bijdragen aan een goed woon- en werkklimaat voor de inwoners.

Hoge kosten in Sociaal Domein

Het miljoenentekort op de jaarrekening ligt voor een groot deel aan de toegenomen uitgaven in verband met de uitvoering van de Participatiewet. Voor een deel wordt het tekort over 2017 veroorzaakt door afrekeningen over voorgaande jaren (2015 en 2016). Om verwachte tekorten op te kunnen vangen, zijn de overschotten in het Sociaal Domein, totaal € 5.400.000, van voorgaande jaren gereserveerd.

De behandeling van de Jaarrekening 2017

De gemeenteraad bespreekt de Jaarrekening 2017 op donderdag 28 juni in een beeldvormende vergadering. Op maandag 2 juli volgt een oordeelsvormende vergadering waarna de gemeenteraad naar verwachting op 9 juli de jaarrekening vaststelt.

Nieuws uit deze regio

Bunnik akkoord met Integraal Programma van Eisen Odijk West

Bunnik - Het college van de gemeente Bunnik is akkoord met het opgestelde Integraal Programma van Eisen (IPvE) voor de bouw van 1000 woningen...

WaST doet de was voor wie dat zelf niet kan

De Bilt - Alle inwoners van de gemeente De Bilt kunnen vanaf 1 maart 2021 gebruik maken van was- en strijkservice WaST. Inwoners voor...

Archeologische ontdekvitrine onthuld in Nieuwegein

Nieuwegein - Vandaag heeft wethouder Cultuur John van Engelen de ‘archeologische ontdekvitrine’ op basisschool De Tweeklank onthuld. Met deze vitrine kunnen de leerlingen van...

Compensatie schuldengeneratie met onvoldoende geld gesteund door politiek

Utrecht - Compensatie van de studenten die nu nog onder het leenstelsel studeren, lijkt onvoldoende zo blijkt uit doorberekeningen van het Centraal Planbureau. De...

VVD wil met inwoners praten over oplossing tekort aan woningen

Woerden/Stichtse Vecht/De Ronde Venen - Woningbouw is voor alle inwoners op dit moment een actueel en belangrijk onderwerp. Je kunt geen krant openslaan of...

Gemeente Eemnes sluit aan bij Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Eemnes - Sinds vandaag is Eemnes, als eerste gemeente uit de regio Utrecht, aangehaakt bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Het fonds maakt sport...

Gemeente en Buitenwereld gaan samen voor een goede overdracht

Houten - Na het stoppen van de subsidie aan de stichting Buitenwereld wil de gemeente het beheer van de kinderboerderij en de speeltuin per...

Utrechts Landschap gaat poldermolen in Baambrugge restaureren

Baamgrugge - Utrechts Landschap gaat de karakteristieke poldermolen ’t Hoog- en Groenland grootscheeps restaureren. Deze monumentale molen uit ca 1680 staat in Baambrugge, nabij...