6.7 C
De Bilt

Natuurherstel Binnenveld door Staatsbosbeheer van start

Na jaren van voorbereiding start Staatsbosbeheer met de uitvoering van natuurherstel in het Utrechtse deel van Binnenveld. Dit is nodig om de soortenrijkdom aan planten en dieren in stand te houden en zich verder te ontwikkelen. Daarvoor is een ruim en aaneengesloten gebied van natte en botanische graslanden nodig. De herstelmaatregelen vinden in drie deelgebieden plaats en worden in twee fasen uitgevoerd. Op 12 oktober wordt gestart met de herinrichting in de Achterbergse Hooilanden waar zo’n 70 ha voormalige landbouwgrond wordt omgevormd naar natuur. Aannemer Wetering voert het werk uit en het is naar verwachting begin 2024 afgerond.

Werk in uitvoering Binnenveld

In de Achterbergse Hooilanden worden percelen geschikt gemaakt voor verschillende soorten botanische graslanden. De voedselrijke bovenlaag wordt afgeplagd. Een groot deel van de vrijgekomen schone grond zal bij agrariërs in de directe omgeving verwerkt worden. Ook wordt de waterhuishouding aangepast, zodat het kwelwater uit de Utrechtse Heuvelrug langer wordt vastgehouden in het natuurgebied. Hiermee kan verdroging en verzuring worden tegengegaan. Samen met de Binnenveldse Hooilanden in de provincie Gelderland ontstaat hier een aaneengesloten natuurgebied in het beekdal rondom de Grift.

Uitvoering tweede fase

De tweede fase van het natuurherstel in Fortuinzicht en De Hellen gaat na het broedseizoen 2023 van start en omhelst samen zo’n 108 ha. De herstelmaatregelen zijn in het kader van Natura 2000 én worden gecombineerd met de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in de provincie Utrecht. Door in dit project beiden te combineren zal Natura 2000-gebied de Hellen profiteren van de herstelmaatregelen in de Achterbergse Hooilanden en het buffergebied Fortuinzicht.

In goed overleg

Staatsbosbeheer werkt voor de uitvoering van de maatregelen samen met de provincie Utrecht, gemeente Veenendaal, gemeente Rhenen en Waterschap Vallei en Veluwe. Bovendien vindt dit plaats in goed overleg met de gebiedspartners van het Gelderse deel van Binnenveld, de pachters én met de bewoners en belanghebbenden in de omgeving. Voor meer informatie: www.staatsbosbeheer.nl/binnenveldutrecht

Natura 2000 en Natuur Netwerk Nederland

Voor de natuur zijn er geen landsgrenzen. Om kwetsbare natuur die het moeilijk heeft door stikstofneerslag in de bodem te herstellen en zich verder te ontwikkelen is op Europees niveau een netwerk van natuurgebieden aangewezen: Natura 2000. Het Natuur Netwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden die beter met elkaar verbonden worden én met het omringde agrarische gebied.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio