10.6 C
De Bilt

Onderzoek beheer en onderhoud recreatiegebieden Midden-Holland

Utrecht – Er komt een onderzoek naar de toekomst van Recreatie Midden-Nederland (RMN). Daarin wordt een aantal scenario’s uitgewerkt waarbij de vraag beantwoord moet worden hoe de taken van RMN gereorganiseerd kunnen worden en hoe plassenschap Loosdrecht e.o. en recreatieschap Stichtse Groenlanden het beste bediend kunnen worden. Directe aanleiding is de substantiële extra bijdrage die de twee recreatieschappen (als opdrachtgever aan RMN) hebben moeten leveren voor het begrotingsjaar 2019, en de extra bijdrage die nu wordt voorgesteld in een eerste begrotingswijziging 2020. Zonder maatregelen of een andere bedrijfsvoering is ook voor het jaar 2021 het beeld nog niet positief.

Gefundeerde keuze

Het beheer en onderhoud van de recreatieterreinen wordt in opdracht van Recreatieschap Stichtse Groenlanden en het Plassenschap Loosdrecht e.o. door RMN uitgevoerd. Daarbij geldt als belangrijkste doel dat de bezoekers op een prettige wijze gebruik maken van de voorzieningen. Op dit moment kan daar niet optimaal in worden voorzien. Om goed gefundeerd een keuze te kunnen maken hoe de schappen in het beheer en onderhoud het beste kunnen worden ondersteund en het van belang om op korte termijn keuzes te maken. Een onderzoekbureau zal nog voor de zomer de toekomstperspectieven uitwerken die in het onlangs opgestelde rapport “RMN in transitie” zijn opgesteld.

Onderzoek Recreatie Midden-Holland

In het rapport ‘RMN in Transitie’ is een analyse gemaakt van de situatie in Midden-Nederland en zijn toekomstperspectieven geschetst, die door een onderzoeksbureau de komende maanden verder uitgewerkt gaan worden. De uitkomsten van het onderzoek worden rond de zomer 2020 verwacht, waarna in het najaar een keuze zal worden gemaakt hoe de recreatieschappen de uitvoering willen gaan organiseren.

Vervolgproces

In dit voorjaar zal een moment gepland worden om de leden van de betrokken gemeenteraden en de Provinciale Staten van Utrecht en Noord-Holland te informeren over het onderzoek. In september 2019 zijn zij reeds geïnformeerd over de problemen. Zowel in 2019 als in 2020 is extra geld beschikbaar gesteld voor de organisatie, onder andere voor het onderzoek. Deze middelen worden voor een gedeelte binnen bestaande budgetten gevonden en voor het Plassenschap Loosdrecht wordt ook aan de deelnemers gevraagd extra geld beschikbaar te stellen.

Achtergrondinformatie Recreatie Midden-Nederland

RMN is de uitvoeringsorganisatie van het recreatieschap Stichtse Groenlanden en het plassenschap Loosdrecht e.o. Daarnaast worden opdrachten uitgevoerd voor het Routebureau Utrecht en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. De werkzaamheden omvatten het beheer,
onderhoud en toezicht van diverse recreatieterreinen met een areaal van 1.700 ha., inclusief voorzieningen, paden, routes, waterwegen en sluizen in de provincie Utrecht en deels in Noord-Holland. Bij de twee recreatieschappen zijn in totaal 13 gemeenten en de Provincies Utrecht en Noord-Holland betrokken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio