14.2 C
De Bilt

Regenwater apart opvangen heeft veel voordelen

Soest – Soest gaat minder regenwater afvoeren via het gemengd riool. In plaats daarvan moet regenwater zo veel mogelijk verwerkt worden op de plek waar het valt. Dat zorgt voor minder wateroverlast bij hevige regenval. Maar het zorgt er ook voor dat tuinen en plantsoenen minder snel uitdrogen en voor betere waterkwaliteit in vijvers en watergangen. Het levert zelfs energie en grondstoffen op!

In december 2017 is het nieuwe gemeentelijk water- en rioleringsplan van de gemeente Soest vastgesteld. In dit plan staat het beleid voor water en riolering voor de periode 2018-2022.

 

Wat gaat de gemeente doen?

Het nieuwe plan zet, nog sterker dan het vorige, in op afkoppelen van regenwater. Dit betekent dat je regenwater opvangt en verwerkt waar het valt. Daardoor komt het niet in het gemengde riool terecht. Het gemengde riool transporteert daardoor steeds meer alleen het afvalwater van woningen en bedrijven. Dit heeft veel voordelen:

  • Bij hevige regenval komt vuil water minder snel vanuit het riool op straat te staan. Ook stort het gemengde riool dan minder snel vuil water over op vijvers en sloten. Dit water blijft daardoor schoner. Doordat het schone regenwater juist wel wordt afgevoerd naar vijvers en sloten, vindt meer verversing van dit systeem plaats. Daardoor blijft de waterkwaliteit van vijvers en sloten goed en krijg je bijvoorbeeld minder snel blauwalg.
  • Door regenwater in de bodem te infiltreren, wordt het grondwater beter aangevuld. Dat merk je rond je huis doordat de grond minder snel uitdroogt en bomen en planten minder snel verdorren.
  • Het afvalwater is geconcentreerder als er geen regenwater bij zit. Daardoor zijn we mindere energie kwijt aan het verpompen van het water via de riolering. Ook werkt de zuivering beter en kunnen we meer energie en grondstoffen uit het afvalwater terugwinnen. Tenslotte zorgt dit voor een betere kwaliteit van het gezuiverde water (dat weer terecht komt in het oppervlaktewater).

 

Soest houdt de effecten van het afkoppelen, bijvoorbeeld op de grondwaterstand, goed in de gaten. Ook willen we water in de gemeente Soest aantrekkelijker maken, bijvoorbeeld door het regenwater zichtbaar af te koppelen en plaatsen aan te leggen waar kinderen kunnen spelen met water.

 

Hoe gaat de gemeente dit bereiken?

  • Nog meer openbaar verhard gebied afkoppelen dan al gebeurde. Regenwater wordt opgevangen in bijvoorbeeld ondergrondse infiltratiekratten of wadi’s.
  • Bij afkoppelprojecten in de openbare ruimte biedt de gemeente aanliggende huizen ook de mogelijkheid om het regenwater af te koppelen. Zo kunnen bewoners op een efficiënte manier (zowel qua kosten als qua werk) bijdragen aan een duurzame omgang met regenwater op hun eigen perceel.
  • De gemeente zet een afkoppelcoach in. Deze coach kan mensen die belangstelling hebben voor duurzaamheid en afkoppelen informeren en begeleiden.
  • De gemeente biedt subsidie aan mensen die hun dak of terreinverharding afkoppelen van het gemengde riool.
  • De gemeente biedt ook subsidie aan mensen die een groen dak aanleggen.
  • Bij nieuwbouw wordt regenwater niet aangesloten op het vuilwaterriool.
  • De gemeente stelt een grondwatermodel, een afkoppelplan en een hemelwaterstructuurplan op.

 

Meer weten?

Voor meer informatie over de subsidieregelingen kan men terecht op www.soest.nl/subsidies. Wie het rioleringsplan wil bekijken kan terecht op

Voor vragen over het nieuwe water- en rioleringsplan of andere vragen over waterbeheer kunt ook terecht bij Sander Boot, beleidsadviseur water en riolering van de gemeente Soest: s.boot@soest.nl of (035) 60 93 211.

 

 

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio