Villa Revius wegens succes verlengd in Utrechtse Heuvelrug

Doorn – De gemeente Utrechtse Heuvelrug en het Revius Lyceum in Doorn gaan komend schooljaar (2018/2019) door met de pilot om thuiszitten te voorkomen. De pilot draait in ‘de Villa’ dat is de oude conciërgewoning op het terrein van het Revius Lyceum in Doorn.

Preventie uitval leerlingen

Het doel van de pilot is preventie. Leerlingen worden tijdens de schooltijden opgevangen en krijgen zorgbegeleiding en onderwijs op maat aangeboden. Zo vallen de leerlingen niet uit, maar krijgen ze wel tijd en mogelijkheid om aan zichzelf te werken, hebben ze een dagritme en zitten niet thuis. Zodra ze er weer aan toe zijn, kunnen ze (geleidelijk) terug naar hun eigen klas. De pilot is in april 2017 gestart met thuisbegeleiding en in september is de begeleiding in de Villa gestart. De pilotperiode zou aanvankelijk tot juli 2018 duren.

Evaluatie Villa Revius

In februari 2018 is de pilot tussentijds geëvalueerd. De pilot heeft in 2017 negen maanden gedraaid. In die periode hebben in totaal 14 leerlingen gebruik gemaakt van het aanbod. De eerste leerlingen zijn, na een periode van begeleiding in de Villa, weer terug naar school. Eind 2017 waren er 10 leerlingen met een begeleidingstraject in de Villa, waarvan ook leerlingen die gedeeltelijk onderwijs volgden op school. In 2018 zijn er alweer drie leerlingen bij gekomen en voor drie andere leerlingen loopt een intaketraject. Deze leerlingen worden meegenomen in de volgende rapportage. Zowel de leerlingen als hun ouders zijn heel tevreden met de mogelijkheid die hen nu geboden wordt. Zonder deze pilot zouden deze leerlingen thuiszitten of waren ze op zoek gegaan naar een andere school.

Pilot veelbelovend verlopen

De eerste resultaten van de pilot zijn veelbelovend, echter om op basis hiervan – de pilot heeft in 2017 nog maar vier maanden in de Villa gedraaid – een conclusie te trekken om tot een structurele oplossing te komen is niet reëel. Op basis van deze korte periode is nog onvoldoende bekend wat de werkelijke opbrengst is voor de leerlingen. Daarnaast draaien er binnen de gemeente en de regio nog andere pilots om thuiszitten te voorkomen, waarvan de resultaten nog niet bekend zijn, maar die wel van invloed kunnen zijn voor de structurele oplossingen.

Verlenging en uitbreiding pilot

Om meer duidelijkheid te krijgen over de resultaten van de pilot en hetgeen nu opgebouwd is bij de pilot Revius niet verloren te laten gaan, is besloten om de pilot met een (school)jaar 2018/ 2019 te verlengen. De pilot wordt ook opengesteld voor leerlingen die op het Revius zitten en niet in de Utrechtse Heuvelrug wonen. Van de woongemeente van deze leerlingen wordt dan een bijdrage in de zorgkosten gevraagd.

“Elke thuiszitter is er één teveel”

Wethouder Henk Veldhuizen:  “Elke thuiszitter is er één teveel. Geweldig dat er nu al 14 leerlingen in de Villa met begeleiding en in eigen tempo onderwijs volgen, en dus niet thuiszitten.” Conrector Marion Hagdorn: “Wij zijn heel blij dat we nu een aanbod hebben voor leerlingen die (gedeeltelijk) thuiszitten. Ze hebben nu de ruimte om aan zichzelf te werken en hebben het perspectief om -zo snel als mogelijk is- weer geheel of gedeeltelijk terug te kunnen naar school. Hierdoor kunnen leerlingen sociaal mee blijven doen en een ‘normaal’ schoolleven blijven leiden. Dat is zoveel beter dan thuiszitten en geen binding meer met de school te hebben.”

Ondersteuning leerlingen en ouders

De gemeente zet met deze pilot meer in op preventie overeenkomstig de doelen van de transitie. Daarmee past de pilot goed in het beleid van de Utrechtse Heuvelrug, omdat er nu een beweging gemaakt wordt om ondersteuning samen met leerling/ouders in te zetten. Zodat zij daarmee aansluiten bij het ‘gewone’ leven en uitgaat van eigen kracht van de inwoners.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Advertentie

spot_img