Zonne- en windenergie in Zeist: College zoekt naar ruimte

Zeist Naast de al lopende verkenning in de A12/spoorzone wil het college in nog twee gebieden de mogelijkheden voor zonne- of windenergie onderzoeken. Het college wil delen langs de A28 in Zeist verkennen als locatie voor zonnepanelen. Ook wil het college nagaan of de partijen die actief zijn rond Kamp van Zeist, open staan voor een verkenning naar windenergie op die locatie. Het college stelt de gemeenteraad voor om deze verkenningen op te nemen in de Regionale Energie Strategie (RES) van de U16. De gemeenteraad besluit na de zomervakantie over de RES en de inbreng van Zeist daarin.

Gemeente zoekt ruimtes

Wethouder Wouter Catsburg: “We vinden het niet reëel om nu harde toezeggingen in de RES vast te leggen over aantallen windmolens en hectares zonnevelden. We zijn in de drie gebieden immers sterk afhankelijk van andere partijen. We hebben er bijvoorbeeld geen eigen grond in bezit. Het is dus een gezamenlijke opgave waar we voor staan.”

Routekaart

Landelijk is afgesproken dat de gemeenten via regionale energiestrategieën zoeken naar mogelijkheden om in hun gemeente duurzame elektriciteit op te wekken via zonnevelden en windmolens.

Over de doelstellingen voor Zeist heeft de gemeenteraad in 2019 en 2020 besloten in de Routekaart Nieuwe Energie, de Beleidsvisie zonnevelden en de Aanpak duurzame elektriciteit. Catsburg: “Voorop staat: energie besparen. Want wat je niet nodig hebt, hoef je ook niet op te wekken. Daarnaast gaan we het aantal zonnepanelen op daken fors laten groeien: van nu 55.000 tot 330.000 in 2030. Als dat lukt, dan wordt 60% van alle geschikte dakoppervlak in 2030 benut voor zonnepanelen. Daarnaast kijken we naar mogelijkheden voor zonne- en windenergie in Zeist.”

Drie zoekgebieden

“Zeist heeft weinig open ruimte,” stelt Catsburg vast, “maar we moeten serieus kijken naar wat we binnen die ruimte kunnen bijdragen. Het meest kansrijk lijkt het gebied tussen de A12 en het spoor. Hier zijn we een verkenning gestart naar de vraag of windenergie en zonnevelden daar wel of niet mogelijk zijn.

Zonne- en windenergie

De gemeenteraad heeft ook gevraagd of we nog eens goed willen kijken naar met name Kamp van Zeist als mogelijke locatie voor windenergie. Over Kamp van Zeist zijn afspraken gemaakt over natuurontwikkeling in het kader van Hart van de Heuvelrug. Samen met andere partijen die een rol hebben rond Kamp van Zeist, wil het college nu bekijken in hoeverre deze natuurontwikkeling samen gaat met één of twee eventuele windmolens in dit gebied. De vraag is nog of die partijen aan zo’n verkenning mee willen werken.

Daarnaast ziet het college het geluidsscherm bij Vollenhove en talud langs de A28 bij Soesterberg als mogelijke locatie voor zonnepanelen. Samen met de andere gemeenten langs de A28 heeft gemeente Zeist Rijkswaterstaat gevraagd om de mogelijkheden hiervoor verder uit te werken.

Het college stelt de raad voor, deze drie locaties in te brengen als zoekgebied in de RES. Daarbij staat niet vast of daar daadwerkelijk ruimte voor zonnevelden en windmolens wordt gevonden.   

Verantwoordelijkheid nemen

“Er zijn geen eenvoudige oplossingen”, concludeert Catsburg. “Maar we moeten onze verantwoordelijkheid serieus nemen en de mogelijkheden zorgvuldig onderzoeken. Want uiteindelijk gaat het om het in stand houden van een gezonde en prettige leefomgeving, voor onszelf en voor de komende generaties.”

De RES U16 is een samenwerkingsverband van 16 gemeenten, provincie Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De RES 1.0 staat op: energieregioutrecht.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Aanbieding Petitie RED Zeist aan Raad

Zeist - De Petitie RED Zeist is op 14 september aan de gemeenteraad aangeboden. Dat kon omdat het opleveren van de omgevingsvisie Zeist is...

Actiedag geveltuintjes geeft kleur in Steynlaan

Zeist - Twaalf bewoners aan de Steynlaan in Zeist hebben onlangs met hulp van de gemeente geveltuintjes aangelegd. Geen tegels meer voor de gevel,...

SportFair & Verenigingenmarkt IJsselstein op 25 september 2021

IJsselstein - Op zaterdag 25 september 2021 staat de ‘t podium weer in het teken van de SportFair & Verenigingenmarkt IJsselstein. Het is alweer...

Politie Utrecht zoekt getuigen van steekpartij

Utrecht - Donderdagnacht 9 september raakten een 36-jarige en een 35-jarige man zwaargewond bij een steekincident waarbij er over en weer gestoken is. Beide...

Jeroen Willem Klomps stopt als wethouder in Stichtse Vecht

Stichtse Vecht - Wethouder Jeroen Willem Klomps (middelen, mobiliteit, duurzaamheid en cultuur) heeft zijn vertrek als wethouder aangekondigd en treedt terug uit het college...

Online cursus OudersInc begroet 100ste deelnemer

Houten - Jorine Rabius is samen met haar partner Benjamin de 100ste deelnemer in Houten van de cursus OudersInc. die de gemeente aanbiedt. Deze...

Laat Leersum weer dromen; doneer bomen!

Leersum - Burgemeester roept boomkwekerijen in Nederland op te doneren Als gevolg van een valwind in juni zijn er in Leersum, Valkenheide en Maarsbergen...

Broekhuizerlaan en Middelweg weer open voor alle verkeer

Leersum - Sinds Leersum en omgeving is getroffen door een verwoestende valwind zijn de Broekhuizerlaan en later ook een deel van de Middelweg afgesloten...