7.2 C
De Bilt

Van economische groei naar economische bloei

Rheden Het college van B&W van Rheden kiest in de nieuwe economische visie voor brede welvaart. Dat wil zeggen dat de economie niet alleen draait om economische groei. Rheden gaat uit van een economisch model dat meer in harmonie is met natuur, gezondheid en welzijn van inwoners. Om dit te bereiken is er een aantal acties nodig. De gemeenteraad bespreekt op 18 oktober 2022 de nieuwe economische visie en neemt op 1 november 2022 een besluit daarover.

Brede welvaartsmonitor.

Het college stelt voor een lokale brede welvaartsmonitor te ontwikkelen, waardoor de effecten gevolgd kunnen worden. Dit is vrijwel uniek in gemeenteland. Er zijn maar enkele gemeenten die dit al doen. Deze monitor geeft aan hoe de gemeente ervoor staat op allerlei aspecten van de brede welvaart zoals gezondheid, ecologie en sociaal maatschappelijke aspecten.

Bedrijvigheid (in de regio)

Rheden zet meer in op bedrijvigheid die aansluit bij de kernkwaliteiten van de gemeente zoals groen en water. De gemeente Rheden gaat zelf nog kritischer kijken met wie ze zaken doet. Dichterbij (lokaal inkopen), circulariteit en inclusiviteit gaan hierbij zwaar wegen.

Van groei naar bloei

Winkelgebieden zijn belangrijk voor inwoners en ondernemers en moeten aantrekkelijk zijn en blijven. Naast ruimtelijke ingrepen, zet de gemeente in op meer diversiteit binnen de winkelgebieden. Cultuur, kunst, educatie en sport kunnen waardevolle toevoegingen zijn in een winkelgebied. De ontwikkelingen in de Groene Metropool Regio bieden kansen voor de ondernemers in de gemeente Rheden. De gemeente gaat actiever informatie uit de Regio naar de ondernemers toebrengen. Vooral op het gebied van circulariteit.

Onderwijs

Startups vanuit het onderwijs worden gestimuleerd. De gemeente gaat samen met ondernemers actief in gesprek met het onderwijs over ondernemerschap binnen de opleidingen en op welke wijze je daadwerkelijk als ondernemer aan de slag kan gaan tijdens je opleiding. In de nieuwe visie is veel aandacht voor ZZP’ers. Met onder andere ORDS (Ondernemersvereniging Rheden, Dieren en Spankeren) gaat de gemeente zorgen voor meer maatwerk voor deze doelgroep. Een voorbeeld van maatwerk is dat de gemeente samen met het onderwijs gerichter workshops gaat geven aan ZZP’ers. De bestaande samenwerking met het onderwijs, bedrijfsleven en vrijwilligersorganisaties wordt verder versterkt. Deze samenwerking is onmisbaar voor economische bloei.

Inclusieve landbouw

Met de agrariërs gaat de gemeente actief in gesprek over hun toekomst en op welke wijze zij invulling kunnen geven aan duurzame natuur-inclusieve landbouw. Agrariërs zijn belangrijke ondernemers in de gemeente Rheden. Zij zorgen voor vitaliteit in het buitengebied, economische ontwikkeling en natuurbehoud.

Wethouder economie Ronald ter Hoeven: “Met deze nieuwe visie slaan we echt een andere richting in dan voorheen. Natuurlijk blijft economische groei belangrijk maar andere aspecten zoals circulariteit, duurzaamheid, gezondheid en welzijn van onze inwoners spelen een grotere rol; van groei naar bloei! Als overheid slaan we de handen ineen met onderwijs en ondernemers en natuurlijk met onze inwoners.

Samen kunnen we onze economie tot bloei brengen. Het Ondernemershuis VeluwezOOOm is daar een mooi voorbeeld van. De plek waar ontmoeting en samenwerking tussen ondernemers, onderwijs, overheid en vrijwilligersorganisaties centraal staat. Ondernemershuis VeluwezOOOm, in het gebouw ATlab Gruttostraat 1 in Velp, is een inspirerende omgeving waar partijen elkaar vinden, aanvullen en uitdagen om zo de prachtig ondernemende gemeente Rheden te versterken”.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio