15.1 C
De Bilt

Concept-programmabegroting: Stabiele basis voor een sociaal en duurzaam Wageningen

Het college van burgemeester en wethouders van Wageningen heeft de concept-programmabegroting 2023-2026 vastgesteld, inclusief bijbehorende financiële stukken. Hierin staat welke inkomsten en uitgaven er zijn als het coalitieakkoord wordt uitgevoerd en de gemeente extra investeert in de organisatie. De stukken zijn ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Het huishoudboekje van de gemeente ziet er de komende jaren goed uit tot 2025. De komende jaren verwacht de gemeente meer te ontvangen dan uit te geven. Of deze verwachting ook zal uitkomen, is nog niet zeker; zo is er vanaf het jaar 2026 nog onzekerheid over de bijdrage vanuit het Rijk. Het college hoopt dat het Rijk voor de langere termijn duidelijkheid gaat geven over de inkomsten die de gemeente kan verwachten. 

Armslag geeft rust

Wethouder financiën Guido van Vulpen: “Wij zien gelukkig dat de financiële situatie van de gemeente stabiel en rooskleuriger is dan een aantal jaren geleden. En dat is ook nodig om de noodzakelijke investeringen te kunnen doen. Het geeft ons armslag om -juist in deze onrustige tijden- onze inwoners waar nodig te ondersteunen. Ook geeft het ruimte om weer grote investeringen te gaan doen: in bijvoorbeeld schoolgebouwen, het zwembad en projecten die onze binnenstad versterken. Daarvoor stellen we volgend voorjaar een lange termijn investeringsagenda op, zodat de raad een goed overzicht heeft wat er kan én nodig is.”

Komende jaar: aan de slag met uitvoering

Het college stelt voor het komende jaar te werken aan de doelen uit het coalitieakkoord; dat iedereen zich thuis voelt in onze stad, ongeacht afkomst, gender, geloof, seksuele oriëntatie, leeftijd, uiterlijk, handicap of grootte van de portemonnee. Om dat te bereiken, wil het college zoveel mogelijk plannen uitvoeren die er al liggen. Om iedereen een thuis te bieden, wil het college bovendien dat er tot het jaar 2030 3.000 nieuwe huizen gebouwd worden.

Dit gebeurt in samenhang met de andere uitdagingen die er zijn: op het gebied van duurzaamheid, voorkomen van energiearmoede en het versterken van het groen en de biodiversiteit. Ook zet het college in op duurzame mobiliteit, het voorkomen van hittestress en de opvang van regenwater. Het wil ervoor zorgen dat de nieuwe buurten een fijne plek zijn om te wonen en elkaar te ontmoeten.

Kansengelijkheid

Het college wil verder werken aan het vergroten van kansengelijkheid en zorgen dat iedereen mee kan doen op een manier die goed bij de inwoner past. Daarbij vindt het college belangrijk dat er genoeg banen zijn. Voor zowel mensen met een praktische als een theoretische opleiding. Ook werkt het college aan een visie op de Wageningse economie, waarbij ondernemers ruimte hebben om duurzaam te ondernemen.

Krappe arbeidsmarkt

De uitvoering van de plannen valt of staat bij voldoende mensen die dit kunnen doen. In de huidige arbeidsmarkt is het voor de gemeente moeilijk en soms zelfs onmogelijk om mensen te vinden die het werk kunnen doen. Dit geldt ook voor partijen in de stad met wie we samenwerken. Omdat er meer taken bij zijn gekomen voor de gemeente , wil het college investeren in de organisatie. Dit is ook een belangrijke voorwaarde om in te kunnen spelen op de snelle veranderingen in de wereld om ons heen.

Gemeenteraad

De gemeenteraad behandelt de programmabegroting op dinsdag 4 oktober (rondetafelgesprek), dinsdag 18 oktober (opiniegesprek) en dinsdag 8 november (vaststelling).

Informatie over concept-programmabegroting

De concept- programmabegroting 2023- 2027, en de bijbehorende stukken zijn vanaf 23.september te raadplegen op www.wageningen.nl of via https://wageningen.begrotingsapp.nl/programmabegroting-2023

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio