5 C
De Bilt

Toekomst ’t Sprengenhus in Laag-Soeren

Soerenaren willen de huidige activiteiten in ’t Sprengenhus behouden en liefst nog uitbreiden. Dat gaven zij aan op de gespreksavond die de gemeente organiseerde. Wat betreft de sportvelden ziet een aantal inwoners wel wat in de mogelijkheid om de velden tijdelijk een andere functie te geven.  

Begin juni ging de gemeente in gesprek met de inwoners van Laag-Soeren over hoe de leefbaarheid en levendigheid van het dorp verbeterd kan worden en welke rol ‘t Sprengenhus en de sportvelden hierin kunnen spelen. Wethouder Gea Hofstede opende de avond in het Kulturhus.

Aanleiding in stand houden ‘t Sprengenhus

Woningcorporatie Veluwonen heeft bij de gemeente een verzoek ingediend voor verruiming van de functies van ’t Sprengenhus. De gevraagde extra functies zijn gericht op het in stand houden van ’t Sprengenhus. Bijvoorbeeld een lichte bedrijfsbestemming, zoals kantoren. Maar ook de uitbreiding van de horecavoorziening voor inwoners en toeristen die Laag-Soeren bezoeken of passeren. Onder voorwaarden besloot het college van B&W om in te stemmen met nader onderzoek van de wenselijkheid van deze functieverruiming. Dit nader onderzoek betreft onder andere het in gesprek gaan met de inwoners van Laag-Soeren.

De avond

Tijdens de avond op 1 juni toonden inwoners zich bezorgd over het behoud van de sociaal-maatschappelijke, culturele en sportieve functie(s). Ze noemden bijvoorbeeld betaalbare ‘maatschappelijke’ huren voor verenigingen en het ‘sociale bakkie koffie’ in het dorpshuis zodra ’t Sprengenhus verkocht wordt en commerciële horeca/kantoorfuncties onderdeel gaan uitmaken van de invulling.

Zowel André Tijssen, manager Wonen bij Veluwonen als wethouder Gea Hofstede gaven aan dat het uitgangspunt is én blijft dat ’t Sprengenhus onderdak moet bieden aan verenigingen, culturele organisaties, de huiskamer en indoor sportvoorzieningen. Zie voor een uitgebreider verslag van deze avond www.rheden.nl/laagsoeren.

Vervolg

Alle wensen, behoeften en bevindingen betrekt de gemeente bij de verdere besluitvorming over het verzoek van Veluwonen voor de bestemmingsplanherziening. Bij het ter inzage leggen van een bestemmingsplanwijziging volgt een tweede inwonersbijeenkomst. Als de bestemmingsplanherziening niet doorgaat, organiseert de gemeente een inwonersbijeenkomst om de opbrengsten van 1 juni 2022 te bespreken en de verdere processtappen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio