10.4 C
De Bilt

Voorstel maatregelen voor Nijkerk om toekomstig tekort 4 miljoen op te lossen

Nijkerk – Hoe kunnen we besparen, hoe kunnen we zorgen voor extra inkomsten en welke risico’s brengt dit met zich mee? Deze vragen heeft het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Nijkerk de afgelopen periode onderzocht. De gemeente Nijkerk krijgt vanaf 2026 minder geld van het Rijk. Om ondanks het tekort te kunnen blijven investeren in de samenleving is 4 miljoen euro nodig. De raad vroeg om voorstellen voor maatregelen die dit tekort in de begroting kunnen oplossen (ombuigingen). Het is het college gelukt om een voorstel te maken ter waarde van 4 miljoen, met ombuigingsmaatregelen die de inwoners zo min mogelijk direct raken.

Audrey Rohen, wethouder Financiën: “We zijn begonnen om alle mogelijke maatregelen voor besparingen en extra inkomsten in beeld te brengen. Dus ook maatregelen die grote gevolgen kunnen hebben voor onze inwoners. We wilden een eerlijke afweging maken, en daarom hebben we van tevoren niets uitgesloten. Ik ben blij dat we uiteindelijk een basisscenario konden opstellen met maatregelen die onze inwoners zo min mogelijk raken.” In het basisscenario is geen sprake van verhoging van de onroerend zaak belasting (ozb).Naast het basisscenario legt het college twee scenario’s voor met wel een verhoging van de ozb, waardoor minder andere maatregelen nodig zijn.

Afweging op basis van criteria

Om keuzes te maken voor het basisscenario heeft het college de mogelijke maatregelen tegen elkaar afgewogen op basis van vier criteria.

  • Welke budgetten zijn eigenlijk te ruim en kunnen we verlagen?
  • Welke besparingsmogelijkheden hebben geen of weinig gevolgen voor onze inwoners?
  • Welke belastingverhogingen raken onze inwoners zo min mogelijk?
  • Wat vinden onze inwoners belangrijk?

Succesvolle Campagne ‘Waar kies jij voor als er minder geld is?”

In de campagne ‘Waar kies jij voor als er minder geld is?’ riep het college inwoners en ondernemers op om mee te denken over de lastige keuzes die de gemeenteraad moet maken. Er werden acht vragen gesteld, die 300-400 deelnemers (niet iedereen heeft alle vragen beantwoord) van een antwoord hebben voorzien. Dit betekent dat de resultaten representatief zijn voor de gemeente Nijkerk. Rohen: “Ik vind het fantastisch dat er zoveel mensen hebben meegedaan, waarvan ook een groot deel jongeren. Ik ben dankbaar voor de samenwerking met maatschappelijke instellingen, jongerenwerk Nijkerk en de scholen. Dit heeft mede gezorgd voor het succes.”

Top 3: veiligheid, thuis voor iedereen, bestaanszekerheid

Deelnemers konden aangeven welke thema’s zij het belangrijkste vinden, en ook binnen de thema’s keuzes maken tussen verschillende voorzieningen en activiteiten. Deze top 3 kwam naar voren:

  1. Veiligheid: aanpak drugscriminaliteit, voorkomen jongeren in criminaliteit, aanpak jongerenoverlast.
  2. Thuis voor iedereen: genoeg huizen, woningen voor ouderen, woningen voor gezinnen.
  3. Bestaanszekerheid: armoede bestrijden, sterk vangnet bieden, kinderen lezen en schrijven.

Vervolg: kadernota 2025 Nijkerk

De gemeenteraad zal zich buigen over de voorstellen voor de maatregelen en de scenario’s. In de notitie voor de raad zit ook de lijst met maatregelen die wel in beeld zijn gebracht, maar die het college heeft laten afvallen. Zo kan de raad niet alleen zien voor welke maatregelen het college heeft gekozen, maar ook voor welke maatregelen juist niet en waarom niet. Op basis van de richting die de raad meegeeft, verwerkt het college voorstellen voor maatregelen in de kadernota 2025. Hierin wordt ook het meerjaren investeringsprogramma (MIP) meegenomen, dat binnenkort ter consultatie aan de raad wordt voorgelegd.


[1] Niet iedereen heeft alle vragen ingevuld.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio