21.6 C
De Bilt

Wageningen boekt positief saldo van ruim € 10 miljoen

Het college van B en W in Wageningen heeft de Jaarrekening 2021 vastgesteld. Het resultaat kwam positiever uit dan begroot. In de begroting ging de gemeente nog uit van een voordelig resultaat van € 5.272.000. Bij het sluiten van het boekjaar blijkt het positieve saldo nog € 4.894.000 hoger te zijn. Het positieve resultaat bedraagt dus ruim € 10,1 miljoen.

Doorschuiven naar 2022

Het college stelt de gemeenteraad voor om € 3.846.000 van dit voordelig resultaat door te schuiven naar het huidige begrotingsjaar. Dit betreft uitgaven die in 2021 nog niet konden plaatsvinden, waaronder de tegemoetkomingen voor de bestrijding van energiearmoede en coronacompensatie voor de lokale cultuur.

Beperkingen door corona

Net als een jaar eerder, stond ook 2021 voor een groot deel in het teken van corona. “Waar we aanvankelijk dachten dat de vaccinaties ons gingen helpen op weg naar snel herstel, bleek in de loop van het jaar dat de stad, maar ook onze organisatie, opnieuw flink gehinderd werden door de beperkingen”, zo laat het college weten.

Binnen de gemeentelijke organisatie stond dan ook steeds een crisisteam paraat. Hierin werd besproken wat de gemeente ging doen op het gebied van voorlichting, testen, vaccinaties, beperken van contacten, handhaving en communicatie. De gemeente is er in geslaagd om de GGD-teststraat in de stad te behouden.

Steun ondernemers

Daarnaast werd steeds gemonitord welke groepen extra hard getroffen werden. Voor kwetsbaren werd de dagbesteding in stand gehouden. Voor jongeren en studenten zijn extra activiteiten georganiseerd. Dat gebeurde samen met partijen als Solidez, jongerenwerk en de WUR. Maar ook met vele vrijwilligers in de stad. Ook de ondernemers werden opnieuw hard getroffen door de coronamaatregelen.

De gemeente heeft daarom de dienstverlening aan ondernemers versterkt. Binnen de beperkte mogelijkheden die er waren, zijn ondernemers zoveel mogelijk gesteund. Zo mochten de horecaondernemers hun terrassen opnieuw uitbreiden en hoefden ze geen terrasbelasting te betalen. Voor ondernemers die geen aanspraak konden maken op allerlei landelijke steunmaatregelen, was er de TONK.

Cultuur

Ook de cultuursector had het in 2021 zwaar als gevolg van de coronacrisis. Met de coronagelden die het Rijk beschikbaar stelde, zijn acties en evenementen georganiseerd om de makers te steunen. Zo was de tweede editie van de Wageningse Cultuurzomer een groot succes. Bij de opening was zelfs de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Ingrid van Engelshoven aanwezig om haar waardering voor dit initiatief te tonen.

Innovatie sociaal domein

Een flink deel van het positieve resultaat komt uit het sociaal domein. Wageningen heeft in 2021 in totaal € 29,5 miljoen uitgegeven aan het sociaal domein. Dat is € 5,4 miljoen minder dan oorspronkelijk begroot. De dalende trend in de kosten van het sociaal domein sinds 2019 is hiermee in 2021 voortgezet.

Deze cijfers zijn mogelijk het resultaat van een innovatieve manier van werken die ook een kwaliteitsverbetering oplevert. Er is extra inzet op preventie, voorlichting en zelfhulp. De ondersteuning sluit aan bij de behoefte van onze inwoners. Maatwerk en integrale oplossingen zijn daarbij toegepast.

Investeringsfonds Wageningen

Ook in 2020 was er een positief resultaat. In 2021 is besloten om € 1 miljoen daarvan in een investeringsfonds te stoppen. Daarmee wil het college Wageningen aantrekkelijker maken. Met het geld uit dit fonds worden ontwikkelingen en initiatieven ondersteund die het karakter van Wageningen als historische stad versterken, die het groen in de stad verbeteren, of die helpen de gevolgen van de coronacrisis te dempen.

Cofinanciering

De initiatieven in Wageningen werken op basis van cofinanciering. Bedrijven en organisaties dienen bij de uitvoering van de plannen zelf ook een substantiële financiële bijdrage te leveren. Naast het investeringsfonds heeft de gemeenteraad een budget van 150.000 euro beschikbaar gesteld om het herstel van de stadsgracht te onderzoeken. Dit herstel zou een extra stimulans zijn om de binnenstad van Wageningen aantrekkelijker te maken.

De gemeenteraad bespreekt de Jaarrekening 2021 op 30 mei en 13 juni en stelt deze naar verwachting vast op 4 juli.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio