16.3 C
De Bilt

Gemeente Venray samen met partners aan de slag tegen armoede

Alle inwoners van de gemeente Venray moeten mee kunnen doen in de maatschappij. Op het moment dat armoede of schulden dit meedoen belemmert, kan de inwoner rekenen op de gemeente én de partners waarmee de gemeente Venray samenwerkt. De komende jaren wil de gemeente deze samenwerking intensiveren om zo de dienstverlening aan de inwoner nog beter te maken. Daarnaast wil de gemeente enkele minimaregelingen aanpassen om meer inwoners te ondersteunen.

College gemeente Venray akkoord met Aanpak van armoede en schulden

Het college van burgemeester en wethouders is op 28 maart 2023 akkoord gegaan met de Aanpak van armoede en schulden 2024-2027 en heeft daarmee ingestemd met enkele wijzigingen rondom de verschillende gemeentelijke minimaregelingen met terugwerkende kracht per 1 januari 2023. Het is aan de raad om het beleidsplan op 9 mei 2023 vast te stellen en daarmee de benodigde extra financiële middelen beschikbaar te stellen.

Verruiming minimaregelingen en automatische toekenning

De gemeente Venray wil het meedoen van inwoners blijven stimuleren en verhoogt daarom de inkomensgrens van stichting Leergeld Venray van 120% naar 130% als ook het meedoenbudget voor kinderen en volwassenen van 110% naar 130%. Dit betekent dat meer mensen in aanmerking komen voor deze regelingen. Bijstandsontvangers waarvan bekend is dat zij aan de voorwaarden voldoen, ontvangen daarnaast zowel de individuele inkomenstoeslag als het meedoenbudget voortaan automatisch. Daarmee hoeven deze inwoners geen aparte aanvraag meer in te dienen. De wijzigingen worden met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 doorgevoerd. Zodra de raad het beleidsplan heeft vastgesteld worden inwoners geïnformeerd over de wijzigingen.

Eén meedoenregeling en vereenvoudigde aanvraag- en behandelprocedures

Samen met netwerkpartners wil de gemeente Venray het meedoen nog toegankelijker maken voor inwoners door één regeling voor meedoen, sport en cultuur voor volwassenen en kinderen te ontwikkelen. Daarnaast gaan ze, samen met partners, kijken naar het vereenvoudigen van aanvraag- en behandelprocedures van verschillende regelingen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio