5 C
De Bilt

Groen licht voor energielandschap “Landgoed Wells Meer”

Bergen – Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 5 juni is groen licht gegeven voor energielandschap “Landgoed Wells Meer”. Hiermee zet Gemeente Bergen een grote stap in haar ambitie om de eerste energieonafhankelijke gemeente van Limburg te worden. De gemeenteraad spreekt vertrouwen uit in het grootschalige energieproject.

Bergen energie onafhankelijk in 2030

De ambitie van Gemeente Bergen is de eerste energieonafhankelijke gemeente van Limburg te worden. Om dit te bereiken is naast het beperken van energieverbruik ook het opwekken van duurzame energie nodig. In de Energievisie van Gemeente Bergen staat beschreven wat er nodig is om dit te verwezenlijken. Met de ontwikkeling van het unieke “Landgoed Wells Meer” kan in één keer 50% van de genoemde ambitie van Gemeente Bergen worden verwezenlijkt. Een grootschalig landgoed waar duurzame energie wordt opgewekt, met bijvoor­beeld zonnepanelen, biomassateelt en windturbines. Aanvullend wordt ingezet op 20% besparing van energieverbruik en op 30% kleinschalige opwekking en innovaties.

Haalbaarheidsverkenning energielandschap

Uitgaande van de haalbaarheidsverkenning is de locatie Wells Meer, met een oppervlakte van ongeveer 400 hectare, uitstekend geschikt voor nieuwe ontwikkelingen. Door energieopwekking in dit gebied te concentreren, kan er een enorme kwaliteitsimpuls in het gebied worden gerealiseerd. Meervoudig ruimtegebruik zal, zoveel als mogelijk, worden toegepast zodat zo min mogelijk landbouwgrond verloren gaat.

Van en voor de Bergense inwoner

Landgoed Wells Meer biedt kansen voor inwoners, bedrijven en instellingen. De opbrengsten die voortkomen uit het landgoed worden maximaal ingezet voor het maatschappelijk belang van de gemeente Bergen. Bijvoorbeeld door het verstrekken van subsidies aan initiatieven die bijdragen aan de gemeentelijke energiedoelstellingen. Bedrijven uit de gemeente kunnen meedoen bij de ontwikkeling van het landgoed, bedrijven worden ondersteund bij het behalen van hun energiedoelstellingen en de aanleg zal direct werkgelegenheid opleveren. Daarnaast zullen er door de omvang en door diverse vormen van duurzame energie in het gebied mogelijkheden ontstaan voor educatie en recreatie in het gebied. Samen met inwoners, bedrijven en instellingen zal in de toekomst verder invulling gegeven worden aan deelname en uitvoering van de plannen.

Vervolgstappen

Met het instemmen met het raadsvoorstel geeft de gemeenteraad groen licht aan de volgende fase in het project. In deze fase wordt een projectteam opgezet om de ideeën nader in te vullen. Belangrijke eisen vanuit de raad zijn een goede monitoring op de risico’s en financiële verantwoording bij de Rekenkamer.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio