5.3 C
De Bilt

Oostverbinding Venray

Venray – Een korte update over de werkzaamheden aan de Oostverbinding. Na de bouwvak zijn de werkzaamheden weer voortvarend opgepakt en inmiddels op sommige plekken ook al afgerond. Ook het groenplan voor fase 1 is klaar. In deze nieuwsbrief meer hierover.

Uitvoering fase 1, Stationsweg

Na de bouwvak zijn de werkzaamheden weer opgestart. Momenteel vinden de werkzaamheden plaats rondom het
kruispunt bij Medisch Centrum Antoniusveld. Ook in de parkzone wordt gewerkt. Afgelopen weken zijn verder de volgende zaken uitgevoerd:

  • Het laatste asfalt en oude fundatielagen zijn verwijderd;
  • De riolering is volledig aangelegd;
  • Er zijn twee bushalteperrons gemaakt;
  • Lichtmasten zijn geplaatst.

Oostverbinding

In week 42 wordt asfalt aangebracht tussen de Kwikfit en het einde van het werk (net voorbij Medisch Centrum
Antoniusveld). Ook het fietspad door het park krijgt asfalt in deze week. Als een van de laatste werkzaamheden wordt de deklaag (de bovenste laag asfalt) voor het gehele projectgebied aangebracht. Dit staat gepland voor week 43.
Hiervoor is het gehele projectgebied voor korte tijd afgesloten voor al het verkeer. Tot slot brengt de aannemer
de wegmarkering aan. Ook worden dan de verkeersborden geplaatst. Medio november moet alles klaar zijn. We zijn
afhankelijk van het weer voor het onderdeel asfalt. Mocht deze niet kunnen worden aangebracht op het geplande
moment, dan moeten we de planning bijstellen.

Groenplan fase 1

Er is een groenplan voor het deel tussen de rotonde Oostsingel en de St. Servatiusweg (fase 1) opgesteld. In dit
plan staat waar nieuwe bomen, heesters en hagen worden geplant. Er is gekozen om diverse soorten bomen aan te
planten en niet één soort in het gehele projectgebied. Dit doen we ter bevordering van de biodiversiteit.
Op www.venray.nl/project-oostverbinding kunt u het groenplan bekijken.

Bent u niet in de gelegenheid om het plan digitaal via onze website te bekijken, dan kunt u ook een afspraak met ons
maken. Bel daarvoor met het algemene nummer van de gemeente, tel. (0478) 52 33 33.

De aanplant van het groen voeren we uit in het aankomend plantseizoen. De selectieprocedure van een groenaannemer
loopt momenteel.

Vervolgplanning voor de Oostverbindings

Er is extra onderzoek gedaan naar onder andere de afwatering van de onderdoorgang van de A73 in de Henri
Dunantstraat. Deze blijkt onvoldoende capaciteit te hebben. De technische uitwerking is complexer dan verwacht.
Daarom is er voor gekozen om dit deel los te koppelen van fase 2. Dit gedeelte wordt als 5e fase uitgevoerd. We
hebben hierdoor meer tijd om extra onderzoek te doen naar de beste uitwerking van dit deel van het tracé. Dit is geen
belemmering voor de start van fase 2. Deze fase wordt op dit moment voorbereid en dit kwartaal aanbesteed. De
geselecteerde aannemer start begin 2023. Kijk voor een compleet overzicht van de verschillende fases op
www.venray.nl/project-oostverbinding.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio