27.9 C
De Bilt

Stede Broec houdt bewonersavond over het sportlandschap in de gemeente

Op 15 december 2022 houdt gemeente Stede Broec een bewonersavond over het masterplan voor het sport- en recreatielandschap Stede Broec aan de Wijzend-Raadhuislaan in Grootebroek. Op deze avond wordt een globale ruimtelijke schets van het toekomstige sport- en recreatielandschap gepresenteerd en toegelicht.

De gemeente ziet samen met de sportverenigingen kansen voor een nieuw sport- en recreatielandschap bij het sportcomplex van Zouaven en SAV. Aan de hand van alle reacties van inwoners en verenigingen is een concept masterplan gemaakt.

Masterplan Stede Broec

De mogelijkheden voor de inrichting van dit gebied onderzocht de gemeente samen met sportverenigingen, grondeigenaren en belangenorganisaties. Inwoners konden reageren op scenario’s die kansrijk zijn om het gebied in te richten als sport- en recreatie landschap.

Wethouder Nico Slagter geeft aan dat de gemeente participatie bij de ontwikkeling van het sport- en recreatielandschap belangrijk vindt: “Aan de hand van alle reacties ontstond een voorkeursscenario. De vervolgstap is het maken van een masterplan op basis van het voorkeursscenario. Het is mooi dat er op basis van alle input nu een concept masterplan ligt.”  In het concept masterplan staat globaal geschetst hoe het gebied er in de toekomst uit zou kunnen zien. Het geeft de kaders voor het verder uitwerken van het plan.

Informatiebijeenkomst

Donderdag 15 december 2022 is de informatiebijeenkomst over het masterplan. Op deze avond geven wij een toelichting op de inhoud van het plan en kunnen de aanwezigen vragen stellen. Ook vertellen we wat we hebben gedaan met de opgehaalde reacties. Iedereen is van harte welkom. Aanvang is om 19.30 uur met inloop vanaf 19.15 uur in de grote aula van het Martinuscollege, De Aanloop 6, Grootebroek. Ingang zuidkant bij parkeerterrein.

Uw mening op samen.stedebroec.nl

Van 16 december 2022 tot en met 15 januari 2023 kan iedereen via de website samen.stedebroec.nl het masterplan bekijken en daarop reageren. Op deze website is ook andere informatie te vinden over het sport- en recreatielandschap.

Draagvlak

Om voldoende draagvlak te krijgen voor de ontwikkeling van het gebied tot sport- en recreatielandschap vindt de gemeenteraad de betrokkenheid van de verschillende belangengroepen belangrijk. De gemeente houdt verschillende inventarisatierondes om de wensen en aandachtspunten in beeld te krijgen. Er vinden gesprekken plaats met gebruikers van het sportcomplex, grondeigenaren, inwoners, andere sportverenigingen en organisaties en geïnteresseerden.

Ontwikkelstappen sportlandschap Stede Broec

De gemeenteraad heeft in 2017 voor het Middengebied (sport- en recreatielandschap) de Gebiedsvisie Stede Broec Zuid-West vastgesteld. Daarin staat de ambitie het Middengebied te ontwikkelen tot een gebied waar sport, bewegen, recreatie en het landschap centraal staan. Met de provincie, hoogheemraadschap, omgevingsdienst en grondeigenaren in dit gebied is gekeken naar wat mogelijk is en onder welke voorwaarden. Dat is opgenomen in een startnotitie. Deze startnotitie is samen met de gebiedsvisie de basis voor het voorkeursscenario. Het voorkeursscenario is nu op hoofdlijnen uitgewerkt in het masterplan. Daarna volgt het vaststellen van een omgevingsplan voor het gebied. De verwachting is dat de gemeenteraad het masterplan begin 2023 vaststelt. Het streven is in 2024 een omgevingsplan vast te stellen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio