14.7 C
De Bilt
zaterdag, 25 mei 2024

Hoe denken Westfriezen over duurzame energieopwekking?

Voor het eerst hebben de zeven Westfriese gemeenten samen een enquête uitgezet onder inwoners. Het doel: onderzoeken hoe Westfriezen denken over duurzame energieopwekking in de regio. De uitkomsten worden gebruikt om spelregels op te stellen voor partijen die aan de slag willen met het aanleggen van een zonneweide of windmolen (waar gemeenten dat hebben toegestaan).

Mogelijkheden duurzame energieopwekking

In heel Nederland worden de mogelijkheden in kaart gebracht om meer zonne- en windenergie op te wekken. Dat vloeit voort uit de afspraken uit het nationale Klimaatakkoord en de noodzaak om te werken aan een duurzame, leefbare toekomst. Het heeft geleid tot Regionale Energie Strategieën (RES) waarin ‘zoekgebieden’ zijn vastgesteld: plekken waar duurzame energieopwekking kansrijk is.

Regio Westfriesland

Ook regio Westfriesland heeft in overleg met de samenleving een RES opgesteld. Maar met het aanwijzen van zoekgebieden ben je er nog niet, de volgende vraag is natuurlijk hoe je in deze gebieden de duurzame energieopwekking praktisch vorm gaat geven. Voor het antwoord op die vraag zijn de gemeenten opnieuw te rade gegaan bij hun inwoners door middel van een enquête.

Liever hoger dan meer

84% van de respondenten vindt het (heel) belangrijk dat Westfriesland zich inzet om meer duurzame energie op te wekken. De voorkeur gaat uit naar een combinatie van zonneweides en windmolens, ook het liefst samengebracht op één plek. Langs de randen van bedrijventerreinen is de meest geschikte plek voor een zonneweide en 83% heeft liever hogere windmolens in plaats van meer windmolens.

Dat agrariërs hun bedrijf energieneutraal maken (vooral door het plaatsen van een kleine windmolen op hun erf), wordt positief beoordeeld. En 85% van de respondenten wil goed en onafhankelijk geïnformeerd worden over de duurzame energietransitie.

Ruim 2.000 deelnemers

Het zijn een paar resultaten uit het onderzoek. In totaal hebben 2.068 inwoners de enquête ingevuld (naar aanleiding van een willekeurige steekproef). Er is ook een vragenlijst uitgezet onder jongeren. “Het geeft ons een beeld hoe inwoners denken over het inpassen van zonne- en windenergie in onze regio”, aldus wethouder duurzaamheid van Gemeente Medemblik, Harry Nederpelt.

Regionaal beleidskader

Nederpelt vervolgt: “Die input gebruiken we om een regionaal beleidskader op te stellen. Partijen die een zonneweide willen aanleggen of een windmolen willen plaatsen zijn gehouden aan de spelregels in dit kader. Daarbij bouwen we voort op bestaande afspraken. Zo hebben sommige gemeenten – waaronder Medemblik – al eerder besloten dat op hun grondgebied niet meer windmolens geplaatst mogen worden dan er nu al staan. Dat besluit verandert niet.”

Energieneutrale regio

Uiteindelijk past de Regionale Energie Strategie in de ambitie van de regio om energieneutraal te worden. Dat betekent dat in de regio de totale vraag naar energie even groot is als het aanbod aan duurzame energie. Deze ambitie is vastgelegd in het Pact van Westfriesland. Het vraagt niet alleen om verduurzaming van de energievoorziening, maar ook om energiebesparing, duurzame mobiliteit en schone warmte.

De belangrijkste uitkomsten van de enquête zijn op een rijtje gezet in een factsheet. Deze is in te zien via www.moventem.nl/westfriesland.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio