13.1 C
De Bilt

Westfriese Bedrijvengroep wil netschaarste pragmatisch aanpakken

Op 29 september kwam Liander met het bericht dat de maximale capaciteit van het net voor het leveren van elektriciteit is bereikt in grote delen van Medemblik, Enkhuizen, Stede Broec, Drechterland en Hoorn. Een drama voor particulieren, maar ook ondernemers die zich in onze regio willen vestigen of willen uitbreiden. De Westfriese Bedrijvengroep wil snel en pragmatisch aan de slag om oplossingen te realiseren.

Grenzen netcapaciteit waren al tijd lang zichtbaar

WBG-voorzitter Hans-Peter Baars: ‘De Westfriese Bedrijvengroep heeft al lang zien aankomen dat de grenzen aan de netcapaciteit aanstaande waren en heeft aan de bel getrokken. We zijn permanent in gesprek met Liander vanuit de Stichting Energieneutrale bedrijventerreinen (SEB) en het Duurzaam Ondernemersloket (DOWF). Dit is verschrikkelijk voor onze ondernemers die, naast de hoge energieprijzen, nu ook te maken krijgen met schaarste op het net. Het zet de rem op de komst van nieuwe bedrijven en het treft ook onze bestaande Westfriese ondernemers die willen uitbreiden of verduurzamen met bijvoorbeeld een warmtepomp, zonnepanelen en/of elektrisch transport.’

Tijd voor actie

Bashar al Badri, directeur van het Duurzaam Ondernemersloket: “Om het ondernemersklimaat in de regio goed te houden en de energietransitie niet te vertragen, moeten we snel en pragmatisch mogelijk aan de slag met oplossingen.

Zo snel mogelijk starten met congestiemanagement

Dat betekent dat ondernemers hun piekverbruik van elektriciteit op een later moment plannen of eigen energiebronnen inzetten. De ondernemers krijgen hier een vergoeding voor. Liander onderzoekt nu of hier interesse voor is. Die is er zeker. De WBG vraagt Liander om hier het Duurzaam Ondernemersloket en haar leden bij te betrekken en om hier snel werk van te maken.

Inzetten van tijdsgebonden energiecontracten

Binnen de nieuwe energiewet is het sinds deze zomer mogelijk voor netbeheerders om meer flexibele transportcontracten aan te bieden. Zo kunnen wij slimmer gebruik te maken van de bestaande ruimte op het net. Door bijvoorbeeld tijdsgebonden contracten aan te bieden. Zodat ondernemers buiten de pieken om meer stroom kunnen krijgen en alleen in de pieken moeten afschalen. Dat geldt bijvoorbeeld voor koel- en vriescellen, vloerverwarming etc. waar tijdstip iets minder belangrijk is.

Virtueel balanceren mogelijk maken

Er zijn mooie voorbeelden bekend waarbij ondernemers die stroom opwekken dit kunnen delen met ondernemers elders op het terrein zonder het net extra te belasten. Liander moet hier slim op inzetten zonder extra kabels maar met slimme IT- en schakelsystemen.

Investeren in energieopslag en slimme oplossingen

Zonne-energie opslaan is duur. Daarom moet de provincie NH snel extra geld uittrekken om deze technieken te financieren. Ook voor batterijen in combinatie met noodaggregaten. Hiermee houd je de batterij relatief klein en betaalbaar omdat je terug kunt vallen op je aggregaat als de batterij op is. Op de middellange termijn moet worden geïnvesteerd in slimme opslagoplossingen. De WBG heeft zelf initiatief genomen voor ETNA op Hoorn80 via het loket.

Geen transportkosten voor bedrijven die energie opslaan

Het is gek dat je transportkosten betaalt als je een batterij of andere vorm van opslag op het net aansluit. Want dat zijn juist oplossingen voor de netcongestie i.p.v. probleemveroorzakers. De WBG pleit voor tijdelijk afschaffing van de transportkosten voor energieopslag om de businesscase voor opslag aantrekkelijker te maken en de implementatie te versnellen.

Mogelijk maken van het opwekken van windenergie op bedrijventerreinen

We mogen van de provincie geen windmolens plaatsen in de regio. Terwijl wind in combinatie met zon juist een mooie combinatie is. De zon schijnt in de zomer en de wind neemt het over in de winter. Een perfecte balans, waarmee ondernemers minder afhankelijk worden van het net en daarmee het net ontlasten. De provincie zou serieus moeten overwegen om het opwekken van windenergie op bedrijventerreinen mogelijk te maken.

Pact van Westfriesland Taske Force versnelling vergunningverlening

Liander geeft aan dat het grootste deel van de lange doorlooptijd komt door de aankoop van percelen en de vergunningverlening voor nieuwe stations. De overheid moet ook versneld aan de gang met de procedures om Liander te helpen zo snel mogelijk de extra stations mogelijk te maken. De WBG pleit voor een ambtelijke task force op het niveau van het Pact van Westfriesland met de juiste experts en niet meer elke gemeente apart.

Versterking Westfriese ondernemersklimaat door clustering en samenwerking

De WBG heeft onlangs een ‘Inspiratiedocument ontwikkeling bedrijventerreinen’ opgesteld, samen met haar leden. Hierin wordt gepleit voor het aantrekken van elkaar versterkende bedrijven door vergaande samenwerking, ook op het gebied van energie kan dat op elkaar afgestemd worden.”

Dit zijn verschillende oplossingen die op korte termijn verlichting kunnen geven op het oververhitte elektriciteitsnet in Westfriesland, maar ook in de rest van Nederland. Alles valt of staat met pragmatiek en vooral denken in oplossingen. Wij hopen onze lopende overleggen met Liander en andere betrokken partijen op een constructieve wijze voort te zetten, om uiteindelijk samen te komen tot een werkbare situatie waarin weer groei mogelijk is.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio