19 C
De Bilt

Gelijke kansen op school voor alle kinderen en jongeren

Woerden Ieder kind en elke jongere moet zich volledig kunnen ontwikkelen. Zijn of haar achtergrond, het opleidingsniveau van ouders of hun financiële situatie mag geen invloed hebben op de schoolprestaties van een kind. Dit is niet alleen van groot belang voor de toekomst van kinderen en jongeren zelf, maar ook voor de toekomst van onze samenleving. De gemeente werkt daarom samen met scholen, ouders en maatschappelijke organisaties om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen.

De gemeente Woerden heeft zich aangesloten bij het landelijk netwerk ‘Gelijke Kansen Alliantie’ (GKA). Dit netwerk is opgericht door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Binnen dit netwerk werken verschillende ministeries, gemeenten, scholen en schoolinstellingen samen aan gelijke kansen in het onderwijs. Dit doen zij door het delen van kennis en ervaring. In ons land zijn al veel succesvolle acties bekend die hierbij helpen.

Gemeente Woerden en scholen werken samen

Met het GKA-lidmaatschap van de gemeente Woerden komt een subsidie beschikbaar voor scholen. Zeven basisscholen onderzochten met de gemeente hoe de subsidie het komende 1,5 jaar het beste ingezet kan worden. Het onderzoek vond plaats in wijken waar gelijke kansen in het onderwijs een grote uitdaging is. Op basis van de wensen en ervaringen van deze basisscholen kiezen zij voor de inzet van één of meerdere brugfunctionarissen. Jacques Rozendaal, wethouder gemeente Woerden:

“Elk kind en elke jongere in onze gemeente verdient gelijke kansen in het onderwijs. Alleen samen kunnen we dit bereiken”.

Wat doet een brugfunctionaris?

De brugfunctionaris werkt op de scholen en zorgt voor een beter contact tussen ouders en scholen. Ook zorgt de brugfunctionaris voor verbinding met organisaties in de wijk die belangrijk kunnen zijn voor gezinnen. Verder helpt de brugfunctionaris ouders bij (opvoedkundige) vragen.

Waarom een brugfunctionaris?

Betrokkenheid van ouders bij scholen is belangrijk. Zij hebben elkaar nodig bij de opvoeding en het onderwijs. Samen hebben ze de taak om te zorgen voor de beste omstandigheden voor de ontwikkeling van de kinderen. Meer betrokkenheid van ouders leidt tot veel verbeteringen in de onderwijskansen van kinderen. Ouders die de schoolsituatie kennen en op de hoogte blijven van de voortgang van het kind, kunnen beter meedenken en meepraten over actuele schoolzaken.

Zij  kunnen hun kinderen beter begeleiden bij het leren en maken van hun huiswerk.
Op dit moment werken we aan de praktische uitvoering van de  ‘Gelijke Kansen Alliantie’. Het is de bedoeling dat de brugfunctionaris in het tweede kwartaal van 2023 start.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio